Pagina's

woensdag 12 februari 2020

Hoe de Electronic Gulden Foundation hun boegbeeld onder de bus gooide

De Electronic Gulden Foundation heeft een statement uitgebracht met het verzoek om dit te delen, iets waar we op dit weblog natuurlijk graag aan meewerken. Wel voorzie ik het stuk van wat commentaar over wat er in opvalt.

Allereerst een citaat van het originele statement zelf dat ook te vinden is op https://electronic-gulden-foundation.gitlab.io/nieuws/2020/02/10/een-statement-van-de-electronic-gulden-foundation

Begin citaat:

Een statement van de Electronic Gulden Foundation

10-02-2020Zoals mogelijk bekend is de stichting sinds juli 2014 verantwoordelijk voor de introductie van de eGulden/EFL en voor het bewaken van deze blockchain. Daarom willen wij in dit Kanaal een paar zaken rechtzetten. De stichting is niet de initiatiefnemer van de eGulden maar een vrijwilligersgroep. Die is ontstaan uit een “lekker cryptisch”-achtige gemeenschap van gebruikers en sinds 2014 zijn wij getuige van een bijzonder fenomeen: de negatieve insteek op cryptogeld.

Al vóórdat eGulden het daglicht zag was er sprake van strijd, maar eenmaal op de markt werd het een doelwit voor media die zonder veel diepgang een oordeel velden. Dat had overigens net zo goed betrekking op Bitcoin en is een rode draad in het bestaan van cryptogeld. Er zit een patroon in deze negativiteit, waarover we graag later willen uitweiden. Belangrijker is dat het ons extra heeft aangezet om na te denken over de ethiek van cryptogeld. Deze inzichten willen we graag samen met jullie verder uitwerken, maar voor één hoofdpunt vragen we nu jullie aandacht: UITWISSELBAARHEID.

Door Bitcoin te klonen als eGulden was het eerste uitwisselbaarheid-compromis een feit, direct gevolgd door bestemmen van eGulden voor Nederlandstaligen. Door deze twee feiten kleefde er iets aan cryptogeld. De ene munt was de andere niet meer. Toch werd eGulden ook door ons als een heilzame ontwikkeling gezien. Niet om te concurreren met Bitcoin, maar om het te verlengen. Als stichting zijn we dan ook steeds meer tot de conclusie gekomen dat onze taak “het bewaken van de blockchain” ook bestaat uit het voorkomen dat er nog meer gaat “kleven” aan de eGulden: “De eGulden is vrije software zonder eigenaar

Om die reden willen we iedereen toelaten op onze media, maar helaas zijn er uitgesproken individuen die de eGulden daar inkleuren voor een eigen agenda. Het belangrijkste voorbeeld is wel Yoshi Livo. Na een klein half jaar als secretaris van de stichting te hebben geopereerd is hij in november 2014 unaniem weggestemd vanwege zijn weigering om eGulden neutraal te houden. In diverse kanalen spreekt hij over eGulden op een manier die volgens ons niet zou moeten: Zich afzettend tegen andere initiatieven en met politieke motieven. Natuurlijk is het goed om te laten zien waar eGulden afwijkt van Bitcoin. Zo kan iedereen de “ethiek van het cryptogeldinitiatief” beoordelen. Maar wij vragen dringend aan de Yoshi’s onder jullie om te stoppen met het verbinden van je politieke voorkeur met iedere vorm van cryptogeld. Je bezit is privé en je inzet is vrijwillig.


 
einde citaat

Zondermeer een positieve actie van de Electronic Gulden Foundation

Op zich is het toe te juichen dat de organisatie Electronic Gulden Foundation met een zo belangrijke missie als het introduceren van een nieuw betaalmiddel de openbaarheid zoekt en nu eens niet in de eigen "bubbel" blijft hangen om voor eigen parochie te preken. Een prijzenswaardige actie. Een paar inhoudelijke opmerkingen:


Een beschouwing over dit statement

De startzin "Zoals mogelijk bekend is de stichting sinds juli 2014 verantwoordelijk voor de introductie van de eGulden/EFL en voor het bewaken van deze blockchain. " geeft tegelijkertijd aan waar het gewoon uitstekend gaat, (het bewaken van de blockchain) en waar het volkomen mis gegaan is, namelijk bij de introductie in de openbaarheid. Misschien dat 1% van de Nederlanders na 6 jaar van het bestaan van e-Gulden af weet. En dat is dan nog vaak in een negatieve context, zoals in het statement terecht ook al wordt gesteld. Als men de munt al kent wordt deze gezien als iets activistisch of anarchistisch.

De buitenwereld is vooral dom en negatief

Buiten de bubbel van de Electronic Gulden Foundation en een zeer kleine groep volgelingen is er weinig positief nieuws over dit cryptogeld te vinden. Je zou verwachten dat de belanghebbenden alles maar dan ook alles in het werk zouden stellen om verandering in de naamsbekendheid aan te brengen maar niets is minder waar. (zie bijvoorbeeld het vorige artikel op dit weblog) Integendeel, men zoekt ook nu weer de schuld bij al die anderen die de schoonheid van cryptogeld maar niet willen begrijpen. Dat het steeds maar niet kunnen overtuigen van anderen ook bij de bron kan liggen, namelijk bij degene die zijn goede boodschap wil verspreiden, is iets dat al 6 jaar lang maar niet doordringt. De wereld is dom, zit vol negativiteit en wil de goede boodschap van de e-Gulden maar niet oppikken, zo is steeds weer de strekking en ook nu weer. Ook in dit statement blijft het eerst onduidelijk wat nu de boodschap is die de auteur uit wil dragen.

eGulden heeft geen enkele toepassing maar wel ethiek

Cryptogeld, anders dan Bitcoin, zoals de e-Gulden heeft in Nederland geen enkele bruikbare toepassing. Maar kennelijk wel een eigen "ethiek"? Ook iets waar de doorsnee Nederlander vermoedelijk bar weinig belangstelling voor zal hebben. Kennelijk ligt er ook een belangrijk punt bij "uitwisselbaarheid" maar na het éénmalig noemen en benadrukken van deze term wordt er verder in het geheel niet meer op ingegaan. Wat bedoelt men hiermee? En waarom zou het belangrijk zijn? Of zit het belang verder in het statement?


Mond houden svp!

De belangrijkste zin  van het statement is echter de volgende: "helaas zijn er uitgesproken individuen die de eGulden daar inkleuren voor een eigen agenda." ofwel iets minder eufemistisch: "er bestaan tot onze grote ergernis mensen die er anders over denken dan wij". En dat is inderdaad een probleem dat vanaf het begin aan deze munt kleeft. Er is sprake van een dubieuze vorm van beperking van uitingsmogelijkheden voor iedereen met een afwijkende mening over de zo noodzakelijke aanpak. Vrijheid van meningsuiting geldt niet voor e-Gulden en de mensen er om heen, zo lijkt het maar al te vaak. Meerdere personen waaronder ondergetekende kunnen daar over meepraten.

Een aanval op de persoon na zes jaar gedogen?

Ernstig is dat men in deze zelfs niet terugschrikt voor een aanval "ad hominem" door personen met in de ogen van het bestuur abjecte meningen persoonlijk bij naam te noemen.  Personen die gezien hun unieke naam gemakkelijk terug te vinden zijn op het internet. Bizar daarbij is dat genoemde betrokkene misschien formeel/juridisch gezien niet meer meedeed, maar in de praktijk dé facto zes jaar lang als boegbeeld, spreekbuis en mediavertegenwoordiger van e-Gulden fungeerde.  Al die tijd had men daar iets aan kunnen doen of een andere richting in kunnen slaan. Sterker nog, wie een andere mening dan dit boegbeeld had, kon de volle laag vanuit de Stichting verwachten. Vraag het "das Kapitaal", onderdeel van GeenStijl.

Waarom dan nu na zes jaar plotseling een dergelijke persoonlijke aanval? Ofwel iemand "onder de bus gooien" zoals dat tegenwoordig in de media heet?


Op zich een goed initiatief maar met negatieve werking

Persoonlijk ben ik van mening dat dit statement een prima eerste aanzet zou kunnen zijn om na zes jaar eindelijk eens uit de mini-bubbel van e-Gulden te stappen, maar de laatste alinea is toch van een dusdanig ethisch (om dat woord ook maar eens te gebruiken) bedenkelijk niveau dat er grote vraagtekens bij de denkwijze van deze club te zetten zijn. Een openbare verantwoording voor deze op één concreet persoon gerichte aanval zou geen luxe zijn.  Uiteraard met excuses. Maar of we die kunnen verwachten?

Met een statement als dit zal de acceptatie van e-Gulden nog moeizamer worden dan deze al is.

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.