woensdag 16 september 2015

Wat is "EFL 2.0" nu weer voor iets?

Wat is "EFL 2.0" nu weer voor iets?

EFL 2.0 is de werknaam voor een nieuwe, zakelijke opzet die gebruik maakt van e-Gulden of liever EFL als basisvaluta.

EFL 2.0 wordt een zakelijk opgezet bedrijf dat naar een degelijk financieel product gaat streven dat voldoet aan alle wensen die de markt daaraan stelt. En dat is meer dan alleen techniek, hoe belangrijk die techniek ook is.

Waarom zou er behoefte zijn aan een zakelijke partij die daarbij eens wat meer aan de kant van de gebruikers van cryptogeld gaat staan in plaats van aan de kant van de makers van deze superieure techniek?

Laten we die vraag eens beantwoorden aan de hand van een analogie.

Analogie

Als ik een nieuwe auto wil, dan stap ik naar de showroom en een aardige adviseur legt me uit welke auto ik eigenlijk zou moeten willen hebben.
Mogelijk is deze adviseur ooit in een autofabriek geweest maar zeker is dat niet. Wat wel vrijwel zeker is, is dat hij nooit aan deze auto heeft meegebouwd.

Auto's worden gebouwd door specialisten. Auto's worden geadviseerd en verkocht door specialisten. Niemand verwacht in de showroom te woord gestaan te worden door de ontwerper en een paar van de bouwers van de auto met de smeerolie nog aan de handen en steeksleutels in de overall die hem in een grote groep door elkaar heen pratend in onbegrijpelijk vakjargon, verschillende adviezen geven

Dit lijkt redelijk duidelijk en vanzelfsprekend, nietwaar? Ieder zijn vak tenslotte en ontwerpen/bouwen en marketing/verkopen zijn nu eenmaal behoorlijk verschillende vakken die op heel andere opleidingsinstituten worden onderwezen. Je mag van niemand verwachten dat hij of zij beide disciplines beheerst.

Dit toch vrij voor de hand liggende principe geldt echter niet in de wereld van het cryptogeld. Hier werken de zogenaamde "community's" aan de fraaiste technische oplossingen, waar vervolgens niet of nauwelijks vervolg aan gegeven wordt in de zin van marketing, promotie of educatie. Het product is volgens hen zo goed, dat moet zichzelf maar verkopen. Logisch ook. Ook deze bouwers hebben nu eenmaal heel andere specialiteiten.

Daarnaast zijn ontwikkelaars en vooral hun soms fanatieke volgelingen, de fans van de munt, verzameld in de community, het meestal nergens over eens. Dit wordt op internet uitgebreid openlijk uitgevochten tot grote verbazing van buitenstaanders. Daarbij wordt vaak meer energie gestoken in het beledigen en beschadigen van andere munten dan in het promoten en verbeteren van de eigen coin.

Dat er nu niet of nauwelijks gebruikers van cryptogeld zijn is daarmee niet alleen volkomen logisch, het is gewoon onvermijdelijk. En zonder verdere educatie zijn acties op het gebied van marketing en promotie vrij zinloos. Het is hooguit “preken voor eigen parochie”.

Er is niet of nauwelijks enige elementaire kennis aanwezig bij het grote publiek, er is geen enkele vorm van objectieve voorlichting, er is geen eenheid van denken, er is geen coördinatie, er is geen vraagbaak, er is zelfs geen éénduidig aanspreekpunt als iemand zich er in wil verdiepen.

Cryptogeld community’s werken volgens een “open source” aanpak waarbij ieder mag meekijken, aanpassingen voorstellen, meeredeneren en noem maar op. Dat één aanspreekpunt dan nog nauwelijks mogelijk is mag logisch zijn. Dat je 10 verschillende antwoorden op één vraag krijgt is even logisch. Er is zelfs niemand die zich ergens eigenaar van mag noemen. En als iets mogelijke gebruikers onzeker maakt dan is het wel het volkomen ontbreken van een aanspreekpunt. Dat er regelmatig van alles mis gaat is tenslotte de realiteit van alledag als het om technische zaken gaat.

Hebben belangstellenden toch het initiatief om naar een communitywebsite van een cryptocurrency te gaan dan stuit men op een muur van onbekende terminologie, met name afkomstig uit de diepere spelonken van de moderne technologie, gepresenteerd door mensen met de vreemdste schuilnamen die kennelijk hun ware naam niet aan hun deelname durven te verbinden. Ook niet echt vertrouwenwekkend.

Einde van hun goedbedoelde initiatief om meer informatie te vergaren

Wat er nodig is, is een adviesfunctie, waar in allerlei aspecten van cryptogeld advies wordt gegeven, behalve waar het de achterliggende techniek betreft.

Die techniek is al prima ingevuld en staat niet ter discussie, behalve bij intimi die daar onderling discussies over voeren die het begrip van de gewone sterveling ver te boven gaan.

De adviesfunctie van EFL 2.0

EFL 2.0 richt zich op iedereen die straks met cryptogeld te maken krijgt. Het is niet denkbeeldig dat dit met een aantal jaren zelfs elke Nederlander is. Dus voorlichting op velerlei niveau en in verschillende vormen wordt een steeds belangrijker iets.

Ideaal bij projecten als de invoering van cryptogeld is een tijdsbesteding van rond de 10% aan de al goede techniek, 50% aan educatie en voorlichting (vrijwel niemand weet nu immers waar je het over hebt) en de rest aan marketing & promotie voor degenen die inmiddels een klein beetje begrijpen waar het over gaat zodat je hen met marketing aan kunt spreken.

De praktijk van dit moment (najaar 2015) is de grafiek die hiernaast is afgebeeld: Iedereen is vrijwel uitsluitend bezig met de uitbouw van de techniek. Marketing en promotie zijn nauwelijks tot niet onderwerp van discussie, laat staan dat er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt.

EFL 2.0 gaat de komende jaren de nog bestaande leegte tussen de bouwers van de fraaie techniek en de nog altijd licht verbijsterde groep toekomstige gebruikers invullen. Het gele en oranje deel wordt dus ons werkgebied. Het lichtblauwe deel van de grafiek laten we graag over aan de specialisten.

Er op dit moment druk gewerkt aan een blauwdruk voor de nieuwe opzet. Die gaat fors, heel fors afwijken van de huidige informele opzet. De huidige opzet gaat niet verdwijnen maar blijft gewoon zolang het zichzelf in stand houdt. Ook de e-Gulden foundation blijft gewoon in de huidige vorm overeind. Wel zal er een grote mate van afstemming en samenwerking komen tussen de foundation en project EFL 2.0

EFL 2.0 gaat een gedecentraliseerde structuur krijgen met een geografische spreiding. Waarom dat handig, of liever gezegd noodzakelijk is, daar komen we in een volgend artikel op terug.

Een decentrale opzet vraagt naar mensen ter plaatse die we nog gaan werven. In tegenstelling tot de huidige stadhouders en regiomanagers van de e-Gulden community krijgen de medewerkers van EFL 2.0 wél een financiële vergoeding voor hun werk.

Dus houd de ontwikkelingen bij EFL 2.0 in de gaten. Misschien komen er interessante zaken voor u persoonlijk uit voort.

Samenvattend:

EFL 2.0 zal een kleine (of misschien wel grote) revolutie in cryptoland teweeg gaan brengen. De hoofdlijnen moeten in 2015 getrokken zijn. In 2016 gaan we los en worden de kaarten in cryptoland definitief geschud...

En dan hebben we het met de woorden “los gaan” niet over weer wat nieuwe techniek voor de eigen club, zoals hier  is beschreven en ook niet over een kale adviesfunctie.

Integendeel.

Dan gaan we los voor een extra inkomstenbron voor (toekomstige) bezitters van EFL.

Dan gaan we los voor een extra kortingsmogelijkheid bij betalingen met EFL.

En dan gaan we los voor een unieke nieuwe super-effectieve marketingmogelijkheid voor de geïnteresseerde bedrijven die EFL accepteren.

Dan gaan we los voor een zeer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid. Nog beter dan het al voortreffelijk werkende spaarplan. Vergeet de 400%, daar begint het pas mee.

Kortom, EFL 2.0 gaat gewoon heel simpel geld opleveren voor alle partijen die ermee te maken hebben. En dat zijn er best veel.

Het nieuwe motto van EFL 2.0 wordt:

EFL, de verdienmunt!