donderdag 24 september 2015

Waarom de huidige e-Gulden, Bitcoin en Guldencoin gedoemd zijn te mislukken

Waarom de huidige e-Gulden, Bitcoin en Guldencoin gedoemd zijn te mislukken.

Ondergetekende heeft ooit gewerkt voor een zogenaamd effecten-bewaarbedrijf of custodian, zoals die ook wel genoemd worden. Bij een dergelijk bewaarbedrijf werden pakketten aandelen ondergebracht die daar werden beheerd. Het betrof daarbij nog voor een deel klassieke stukken: Mooi vormgegeven documenten met zogenaamde dividendbladen met dividendbewijzen. Die bewijzen kon je afknippen en in inleveren tegen je dividend dat je als aandeelhouder tegoed had. Onder het gebouw bevonden zich enorme kluiscomplexen waar vele tientallen meters aan Flippen (aandelen Philips), Unies (aandelen Unilever), Olies (Aandelen Koninklijke Olies) en andere grote Nederlandse fondsen stonden opgeslagen. Overal aandelen, waar je maar keek.

Deze aandelen waren van grote pensioenfondsen en andere superbeleggers. Op een dag zat ik te lunchen met het hoofd van de afdeling wat dit supervermogen (want dat was het) onder zijn hoede had en ik vroeg hem of hij een idee had van de omvang. "Ja Hoor", was het antwoord. "Op de cent nauwkeurig zelfs. Dat is de waarde van de dividenden en dat is zo te berekenen. De aandelen zijn verder waardeloos.". Omdat ik kennelijk nog dommer keek dan normaal al legde hij het geduldig allemaal uit: Er stonden gewoon zoveel aandelen dat ze onverkoopbaar geworden waren. Zelfs een klein percentage verkopen zou de markt al volledig uit zijn voegen slaan. Bij een kleine effectenmarkt zonder veel liquiditeit zoals de Nederlandse is een paar procent extra aanbod al voldoende om een crash te veroorzaken. De aandelen hadden theoretisch hun koerswaarde maar waren voor deze eigenaren praktisch gesproken waardeloos. Er waren er zoveel in zo weinig handen dat ze praktisch gesproken niet meer verhandelbaar waren.

"Interessant, maar gaat u verder" zo sprak vroeger een bekende tv-persoonlijkheid op de TV.

En dat ga ik dan ook doen. Want als we gaan kijken naar een munt als de EFL dan zien we daar een situatie die er gewoon heel veel lijkt op de hierboven geschetste situatie bij het custodianbedrijf. Ook hier is verreweg het grootste deel van de EFL in handen van een zeer kleine groep. De situatie is hetzelfde: Ook hier een kleine markt met betrekkelijk weinig liquiditeit. Zeer zeker geen markt die een groot aanbod op kan vangen. De waarde van de grote pakketten EFL is daarmee te vergelijken met de pakketten aandelen van de pensioenfondsen. Er is een theoretische en een praktische waarde. En daar kan een gigantisch verschil tussen zitten.

Een ander groot probleem dat we nu gaan krijgen is dat de grote massa die de munt nog moet gaan omarmen en slechts mondjesmaat van munten voorzien gaat worden, ook nog eens voor de eigenlijke waardestijging moet gaan zorgen door de munt economisch te gaan gebruiken. Het aantal munten dat in omloop komt zal altijd gering zijn en blijven, ondermeer door de enorme scheefgroei die inmiddels al heeft plaatsgevonden. Meer dan enkele tientallen procenten van het totaal kan het theoretisch niet meer worden zonder crashes te veroorzaken. Dit zal in de praktijk veel te weinig zijn om de noodzakelijke waardestijging in gang te zetten. Misschien gebeurt er tijdelijk iets positiefs, maar het zal zeker niet blijvend zijn.

Zonder een oplossing van deze scheefgroei is EFL gedoemd ten onder te gaan. Net als elke andere munt die onvoldoende verdeling van de munten heeft om ze goed te gaan gebruiken. En dat zijn alle munten die een vorm van mining kennen waarbij de early adopters op grote bergen munten zitten en er nauwelijks iets over is voor de rest. Ook de Bitcoin bijvoorbeeld is door dit soort effecten als handelsmunt tot stilstand aan het komen. De trotse bezitters bewaren ze liever tot iemand ze voor hen duur gaat maken.

Gulden(-coin) kan het nog voorkomen mits men vanaf nu werk gaat maken van distributie in plaats van alles op te potten. Als je echter de trotse verhalen op de fora leest is men daar ook juichend tot de conclusie aan het komen dat de huidige community alles in handen heeft, wat men ook nog eens als positief ervaart.

Is dat op het eerste gezicht vrij moeilijke probleem oplosbaar? Ja, dat is het. Net zo goed als het bovenstaande problemen van de olies en de flippen uiteindelijk na heel veel denkwerk in de praktijk is opgelost. Maar het is wel iets waar de EFL-foundation het komende jaar met een antwoord voor MOET gaan komen willen alle inspanningen in het kader van EFL2.0 zinvol zijn.