vrijdag 18 september 2015

Guldencoin speelt potje "chicken" met de Nederlandse Bank.

Guldencoin speelt potje "chicken" met de Nederlandse Bank.


De oude Gulden (wie herinnert hem zich nog?) is weg. Ja toch? Of toch niet echt? Het is bijvoorbeeld gebleken dat tijdens de eerste Eurocrisis in 2012 er een vrij concreet plan lag om de Gulden weer te activeren. Zie [hier] en dat schijnt een realistische oplossing te zijn. En inderdaad blijkt de gulden nog tot 2032 gewoon uit te geven te zijn zoals [hier] te lezen valt. De oude drukpersen en muntmachines schijnen in geval van nood zoals het -niet denkbeeldige- uiteenvallen van de euro direct weer op te starten te zijn.

Behalve politici als Wilders die vooral dromen van terugkeer van de Gulden zijn er ook volop serieuze voorstellen voor aanpakken en onderzoeken te vinden.

De cryptomunt Guldencoin kan daar allemaal niet op wachten. Om een buiten de eigen community onduidelijke reden heeft men zichzelf een andere naam toegekend en zich recent weer gewoon "Gulden" genoemd. Een naam die natuurlijk toebehoort aan de De Nederlandse bank en met een beeldmerk dat toebehoort aan  ontwerper Bruno Ninaber van Eyben die ook gewoon op internet staat. Benieuwd of die ontwerper blij is met commercieel gebruik door derden. Als Guldencoin merchant zou ik het logo maar niet achter de etalageruit plakken.

Allemaal eigendom van de overheid die dit ook minimaal tot 2032 blijft gebruiken en zich zelf inspant om het eventueel volgende week weer in gebruik te nemen. Ook de overheid vertrouwt de euro kennelijk nog niet echt.  Dus het begrip "Gulden" zomaar brutaalweg in gebruik nemen getuigt van durf of een intense domheid. Laten we het dus maar op durf houden.

Strikt genomen betekent dit dat we met de oude guldens die we onder de matras van opa hebben gevonden naar de merchants van Guldencoin kunnen stappen. Zij accepteren toch de gulden? Dus weigeren wordt lastig voor ze. Ben benieuwd wat er voor wisselkoers gebruikt gaat worden.

Wat ook grappig is, is om naar de Nederlandse Bank op het Frederiksplein in Amsterdam te stappen met de Guldencoin (sorry...Guldenwallet) en te vragen om die om te wisselen in Euro's. Uiteraard tegen 45 cent per Gulden. Dat spreekt.

Opmerkelijk in het hele verhaal is ook nog dat men binnen het EFL 2.0 juist aan het bekijken is om het begrip e-Gulden verder los te laten. Ondermeer vanwege het bovenstaande (EFL houdt de autoriteiten graag te vriend) maar ook vanwege het feit dat voor veel mensen de gulden geen enkele emotionele waarde meer heeft en ook niet iedereen de associatie van de Gulden met eerder genoemde politicus kan waarderen.

EFL is niet politiek. Niet vóór iemand. Niet tegen iemand...De gulden is wat EFL betreft domweg waardeloos geworden voor marketingdoeleinden. Zo zie je maar hoe de marketing van de verschillende Nederlandse cryptomunten verschillend naar de situatie kijkt. Fascinerend om te volgen.

Het mag duidelijk zijn dat Guldencoin om een voor hen moverende reden nu vol gas aanstuurt op een frontale crash met de Nederlandse overheid. Ongeveer te vergelijken met een spelletje chicken met een Fiat Panda tegen een Leopard II tank. Of iets in die geest qua verhoudingen.

Afijn, we bekijken het allemaal met grote belangstelling hoe dit afloopt. Maar de kans dat de panda de crash gaat overleven?. Ik ga mijn Guldencoins inzetten op de Leopard.