Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

vrijdag 25 september 2015

Nederlandse Altcoins EFL en NLG weer in de lift

Nederlandse Altcoins EFL en NLG weer in de lift.


Het is wel weer eens tijd voor onze relatieve sterkte grafiek. Wat direct in het oog springt is dat onze favoriete Nederlandse altcoins het goed doen. Zowel EFL als Gulden(-coin) doen het lekker. De laatste is sinds kort uit het negatieve gebied gekomen waar NLG vanaf begin mei vertoefde.

Een gunstige ontwikkeling voor iedereen dus. Mooi om het weekend en straks de maand oktober mee in te gaan.


donderdag 24 september 2015

Waarom de huidige e-Gulden, Bitcoin en Guldencoin gedoemd zijn te mislukken

Waarom de huidige e-Gulden, Bitcoin en Guldencoin gedoemd zijn te mislukken.

Ondergetekende heeft ooit gewerkt voor een zogenaamd effecten-bewaarbedrijf of custodian, zoals die ook wel genoemd worden. Bij een dergelijk bewaarbedrijf werden pakketten aandelen ondergebracht die daar werden beheerd. Het betrof daarbij nog voor een deel klassieke stukken: Mooi vormgegeven documenten met zogenaamde dividendbladen met dividendbewijzen. Die bewijzen kon je afknippen en in inleveren tegen je dividend dat je als aandeelhouder tegoed had. Onder het gebouw bevonden zich enorme kluiscomplexen waar vele tientallen meters aan Flippen (aandelen Philips), Unies (aandelen Unilever), Olies (Aandelen Koninklijke Olies) en andere grote Nederlandse fondsen stonden opgeslagen. Overal aandelen, waar je maar keek.

Deze aandelen waren van grote pensioenfondsen en andere superbeleggers. Op een dag zat ik te lunchen met het hoofd van de afdeling wat dit supervermogen (want dat was het) onder zijn hoede had en ik vroeg hem of hij een idee had van de omvang. "Ja Hoor", was het antwoord. "Op de cent nauwkeurig zelfs. Dat is de waarde van de dividenden en dat is zo te berekenen. De aandelen zijn verder waardeloos.". Omdat ik kennelijk nog dommer keek dan normaal al legde hij het geduldig allemaal uit: Er stonden gewoon zoveel aandelen dat ze onverkoopbaar geworden waren. Zelfs een klein percentage verkopen zou de markt al volledig uit zijn voegen slaan. Bij een kleine effectenmarkt zonder veel liquiditeit zoals de Nederlandse is een paar procent extra aanbod al voldoende om een crash te veroorzaken. De aandelen hadden theoretisch hun koerswaarde maar waren voor deze eigenaren praktisch gesproken waardeloos. Er waren er zoveel in zo weinig handen dat ze praktisch gesproken niet meer verhandelbaar waren.

"Interessant, maar gaat u verder" zo sprak vroeger een bekende tv-persoonlijkheid op de TV.

En dat ga ik dan ook doen. Want als we gaan kijken naar een munt als de EFL dan zien we daar een situatie die er gewoon heel veel lijkt op de hierboven geschetste situatie bij het custodianbedrijf. Ook hier is verreweg het grootste deel van de EFL in handen van een zeer kleine groep. De situatie is hetzelfde: Ook hier een kleine markt met betrekkelijk weinig liquiditeit. Zeer zeker geen markt die een groot aanbod op kan vangen. De waarde van de grote pakketten EFL is daarmee te vergelijken met de pakketten aandelen van de pensioenfondsen. Er is een theoretische en een praktische waarde. En daar kan een gigantisch verschil tussen zitten.

Een ander groot probleem dat we nu gaan krijgen is dat de grote massa die de munt nog moet gaan omarmen en slechts mondjesmaat van munten voorzien gaat worden, ook nog eens voor de eigenlijke waardestijging moet gaan zorgen door de munt economisch te gaan gebruiken. Het aantal munten dat in omloop komt zal altijd gering zijn en blijven, ondermeer door de enorme scheefgroei die inmiddels al heeft plaatsgevonden. Meer dan enkele tientallen procenten van het totaal kan het theoretisch niet meer worden zonder crashes te veroorzaken. Dit zal in de praktijk veel te weinig zijn om de noodzakelijke waardestijging in gang te zetten. Misschien gebeurt er tijdelijk iets positiefs, maar het zal zeker niet blijvend zijn.

Zonder een oplossing van deze scheefgroei is EFL gedoemd ten onder te gaan. Net als elke andere munt die onvoldoende verdeling van de munten heeft om ze goed te gaan gebruiken. En dat zijn alle munten die een vorm van mining kennen waarbij de early adopters op grote bergen munten zitten en er nauwelijks iets over is voor de rest. Ook de Bitcoin bijvoorbeeld is door dit soort effecten als handelsmunt tot stilstand aan het komen. De trotse bezitters bewaren ze liever tot iemand ze voor hen duur gaat maken.

Gulden(-coin) kan het nog voorkomen mits men vanaf nu werk gaat maken van distributie in plaats van alles op te potten. Als je echter de trotse verhalen op de fora leest is men daar ook juichend tot de conclusie aan het komen dat de huidige community alles in handen heeft, wat men ook nog eens als positief ervaart.

Is dat op het eerste gezicht vrij moeilijke probleem oplosbaar? Ja, dat is het. Net zo goed als het bovenstaande problemen van de olies en de flippen uiteindelijk na heel veel denkwerk in de praktijk is opgelost. Maar het is wel iets waar de EFL-foundation het komende jaar met een antwoord voor MOET gaan komen willen alle inspanningen in het kader van EFL2.0 zinvol zijn.


dinsdag 22 september 2015

EFL verviervoudigt de koers in koersrally van een maand

EFL verviervoudigt de koers in koersrally van een maand


De activiteiten van een groep actieve EFL-liefhebbers lijken ook buiten de eigen groep door te gaan dringen.

Er beginnen vragen te komen, opmerkingen van andere altcoins en ook in de hoek van de informal investors leeft het nodige. En dat is inmiddels ook in de beurskoers te merken. Tikte de laagste koers intraday half augustus nog de 2000 sat aan, inmiddels speelt de koers met de 8000 sat.

koersrally EFL


Achter de schermen wordt door een kleine, zeer actieve groep gewerkt aan verdere uitbreiding van de techniek, bedrijfs- en marketingplanning en de voorbereiding van de werving van de straks zeer noodzakelijke medewerkers.

Ofwel we kijken nu aan tegen een koers met een factor vier hoger. Waarvan een deel mogelijk toe te schrijven is aan de halvering van de blockvergoeding maar zeker niet volledig. We mogen dan ook rustig van een EFL koersrally spreken. En het mooie van deze koersrally is het vloeiende, geleidelijke verloop.

Geen gekke spikes door een massa-aankoop van een EFL-enthousiast of hiccup door een pesterige dump onder de koers om die (tijdelijk) omlaag te drukken. Nee, we zien een geleidelijke groei en dat is altijd het beste.

Kortom, het kan nog heel interessant worden als meer mensen door gaan krijgen wat hier voor een unieke kans voor serieuze beleggers ligt.


vrijdag 18 september 2015

Guldencoin speelt potje "chicken" met de Nederlandse Bank.

Guldencoin speelt potje "chicken" met de Nederlandse Bank.


De oude Gulden (wie herinnert hem zich nog?) is weg. Ja toch? Of toch niet echt? Het is bijvoorbeeld gebleken dat tijdens de eerste Eurocrisis in 2012 er een vrij concreet plan lag om de Gulden weer te activeren. Zie [hier] en dat schijnt een realistische oplossing te zijn. En inderdaad blijkt de gulden nog tot 2032 gewoon uit te geven te zijn zoals [hier] te lezen valt. De oude drukpersen en muntmachines schijnen in geval van nood zoals het -niet denkbeeldige- uiteenvallen van de euro direct weer op te starten te zijn.

Behalve politici als Wilders die vooral dromen van terugkeer van de Gulden zijn er ook volop serieuze voorstellen voor aanpakken en onderzoeken te vinden.

De cryptomunt Guldencoin kan daar allemaal niet op wachten. Om een buiten de eigen community onduidelijke reden heeft men zichzelf een andere naam toegekend en zich recent weer gewoon "Gulden" genoemd. Een naam die natuurlijk toebehoort aan de De Nederlandse bank en met een beeldmerk dat toebehoort aan  ontwerper Bruno Ninaber van Eyben die ook gewoon op internet staat. Benieuwd of die ontwerper blij is met commercieel gebruik door derden. Als Guldencoin merchant zou ik het logo maar niet achter de etalageruit plakken.

Allemaal eigendom van de overheid die dit ook minimaal tot 2032 blijft gebruiken en zich zelf inspant om het eventueel volgende week weer in gebruik te nemen. Ook de overheid vertrouwt de euro kennelijk nog niet echt.  Dus het begrip "Gulden" zomaar brutaalweg in gebruik nemen getuigt van durf of een intense domheid. Laten we het dus maar op durf houden.

Strikt genomen betekent dit dat we met de oude guldens die we onder de matras van opa hebben gevonden naar de merchants van Guldencoin kunnen stappen. Zij accepteren toch de gulden? Dus weigeren wordt lastig voor ze. Ben benieuwd wat er voor wisselkoers gebruikt gaat worden.

Wat ook grappig is, is om naar de Nederlandse Bank op het Frederiksplein in Amsterdam te stappen met de Guldencoin (sorry...Guldenwallet) en te vragen om die om te wisselen in Euro's. Uiteraard tegen 45 cent per Gulden. Dat spreekt.

Opmerkelijk in het hele verhaal is ook nog dat men binnen het EFL 2.0 juist aan het bekijken is om het begrip e-Gulden verder los te laten. Ondermeer vanwege het bovenstaande (EFL houdt de autoriteiten graag te vriend) maar ook vanwege het feit dat voor veel mensen de gulden geen enkele emotionele waarde meer heeft en ook niet iedereen de associatie van de Gulden met eerder genoemde politicus kan waarderen.

EFL is niet politiek. Niet vóór iemand. Niet tegen iemand...De gulden is wat EFL betreft domweg waardeloos geworden voor marketingdoeleinden. Zo zie je maar hoe de marketing van de verschillende Nederlandse cryptomunten verschillend naar de situatie kijkt. Fascinerend om te volgen.

Het mag duidelijk zijn dat Guldencoin om een voor hen moverende reden nu vol gas aanstuurt op een frontale crash met de Nederlandse overheid. Ongeveer te vergelijken met een spelletje chicken met een Fiat Panda tegen een Leopard II tank. Of iets in die geest qua verhoudingen.

Afijn, we bekijken het allemaal met grote belangstelling hoe dit afloopt. Maar de kans dat de panda de crash gaat overleven?. Ik ga mijn Guldencoins inzetten op de Leopard.

woensdag 16 september 2015

Wat is "EFL 2.0" nu weer voor iets?

Wat is "EFL 2.0" nu weer voor iets?

EFL 2.0 is de werknaam voor een nieuwe, zakelijke opzet die gebruik maakt van e-Gulden of liever EFL als basisvaluta.

EFL 2.0 wordt een zakelijk opgezet bedrijf dat naar een degelijk financieel product gaat streven dat voldoet aan alle wensen die de markt daaraan stelt. En dat is meer dan alleen techniek, hoe belangrijk die techniek ook is.

Waarom zou er behoefte zijn aan een zakelijke partij die daarbij eens wat meer aan de kant van de gebruikers van cryptogeld gaat staan in plaats van aan de kant van de makers van deze superieure techniek?

Laten we die vraag eens beantwoorden aan de hand van een analogie.

Analogie

Als ik een nieuwe auto wil, dan stap ik naar de showroom en een aardige adviseur legt me uit welke auto ik eigenlijk zou moeten willen hebben.
Mogelijk is deze adviseur ooit in een autofabriek geweest maar zeker is dat niet. Wat wel vrijwel zeker is, is dat hij nooit aan deze auto heeft meegebouwd.

Auto's worden gebouwd door specialisten. Auto's worden geadviseerd en verkocht door specialisten. Niemand verwacht in de showroom te woord gestaan te worden door de ontwerper en een paar van de bouwers van de auto met de smeerolie nog aan de handen en steeksleutels in de overall die hem in een grote groep door elkaar heen pratend in onbegrijpelijk vakjargon, verschillende adviezen geven

Dit lijkt redelijk duidelijk en vanzelfsprekend, nietwaar? Ieder zijn vak tenslotte en ontwerpen/bouwen en marketing/verkopen zijn nu eenmaal behoorlijk verschillende vakken die op heel andere opleidingsinstituten worden onderwezen. Je mag van niemand verwachten dat hij of zij beide disciplines beheerst.

Dit toch vrij voor de hand liggende principe geldt echter niet in de wereld van het cryptogeld. Hier werken de zogenaamde "community's" aan de fraaiste technische oplossingen, waar vervolgens niet of nauwelijks vervolg aan gegeven wordt in de zin van marketing, promotie of educatie. Het product is volgens hen zo goed, dat moet zichzelf maar verkopen. Logisch ook. Ook deze bouwers hebben nu eenmaal heel andere specialiteiten.

Daarnaast zijn ontwikkelaars en vooral hun soms fanatieke volgelingen, de fans van de munt, verzameld in de community, het meestal nergens over eens. Dit wordt op internet uitgebreid openlijk uitgevochten tot grote verbazing van buitenstaanders. Daarbij wordt vaak meer energie gestoken in het beledigen en beschadigen van andere munten dan in het promoten en verbeteren van de eigen coin.

Dat er nu niet of nauwelijks gebruikers van cryptogeld zijn is daarmee niet alleen volkomen logisch, het is gewoon onvermijdelijk. En zonder verdere educatie zijn acties op het gebied van marketing en promotie vrij zinloos. Het is hooguit “preken voor eigen parochie”.

Er is niet of nauwelijks enige elementaire kennis aanwezig bij het grote publiek, er is geen enkele vorm van objectieve voorlichting, er is geen eenheid van denken, er is geen coördinatie, er is geen vraagbaak, er is zelfs geen éénduidig aanspreekpunt als iemand zich er in wil verdiepen.

Cryptogeld community’s werken volgens een “open source” aanpak waarbij ieder mag meekijken, aanpassingen voorstellen, meeredeneren en noem maar op. Dat één aanspreekpunt dan nog nauwelijks mogelijk is mag logisch zijn. Dat je 10 verschillende antwoorden op één vraag krijgt is even logisch. Er is zelfs niemand die zich ergens eigenaar van mag noemen. En als iets mogelijke gebruikers onzeker maakt dan is het wel het volkomen ontbreken van een aanspreekpunt. Dat er regelmatig van alles mis gaat is tenslotte de realiteit van alledag als het om technische zaken gaat.

Hebben belangstellenden toch het initiatief om naar een communitywebsite van een cryptocurrency te gaan dan stuit men op een muur van onbekende terminologie, met name afkomstig uit de diepere spelonken van de moderne technologie, gepresenteerd door mensen met de vreemdste schuilnamen die kennelijk hun ware naam niet aan hun deelname durven te verbinden. Ook niet echt vertrouwenwekkend.

Einde van hun goedbedoelde initiatief om meer informatie te vergaren

Wat er nodig is, is een adviesfunctie, waar in allerlei aspecten van cryptogeld advies wordt gegeven, behalve waar het de achterliggende techniek betreft.

Die techniek is al prima ingevuld en staat niet ter discussie, behalve bij intimi die daar onderling discussies over voeren die het begrip van de gewone sterveling ver te boven gaan.

De adviesfunctie van EFL 2.0

EFL 2.0 richt zich op iedereen die straks met cryptogeld te maken krijgt. Het is niet denkbeeldig dat dit met een aantal jaren zelfs elke Nederlander is. Dus voorlichting op velerlei niveau en in verschillende vormen wordt een steeds belangrijker iets.

Ideaal bij projecten als de invoering van cryptogeld is een tijdsbesteding van rond de 10% aan de al goede techniek, 50% aan educatie en voorlichting (vrijwel niemand weet nu immers waar je het over hebt) en de rest aan marketing & promotie voor degenen die inmiddels een klein beetje begrijpen waar het over gaat zodat je hen met marketing aan kunt spreken.

De praktijk van dit moment (najaar 2015) is de grafiek die hiernaast is afgebeeld: Iedereen is vrijwel uitsluitend bezig met de uitbouw van de techniek. Marketing en promotie zijn nauwelijks tot niet onderwerp van discussie, laat staan dat er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt.

EFL 2.0 gaat de komende jaren de nog bestaande leegte tussen de bouwers van de fraaie techniek en de nog altijd licht verbijsterde groep toekomstige gebruikers invullen. Het gele en oranje deel wordt dus ons werkgebied. Het lichtblauwe deel van de grafiek laten we graag over aan de specialisten.

Er op dit moment druk gewerkt aan een blauwdruk voor de nieuwe opzet. Die gaat fors, heel fors afwijken van de huidige informele opzet. De huidige opzet gaat niet verdwijnen maar blijft gewoon zolang het zichzelf in stand houdt. Ook de e-Gulden foundation blijft gewoon in de huidige vorm overeind. Wel zal er een grote mate van afstemming en samenwerking komen tussen de foundation en project EFL 2.0

EFL 2.0 gaat een gedecentraliseerde structuur krijgen met een geografische spreiding. Waarom dat handig, of liever gezegd noodzakelijk is, daar komen we in een volgend artikel op terug.

Een decentrale opzet vraagt naar mensen ter plaatse die we nog gaan werven. In tegenstelling tot de huidige stadhouders en regiomanagers van de e-Gulden community krijgen de medewerkers van EFL 2.0 wél een financiële vergoeding voor hun werk.

Dus houd de ontwikkelingen bij EFL 2.0 in de gaten. Misschien komen er interessante zaken voor u persoonlijk uit voort.

Samenvattend:

EFL 2.0 zal een kleine (of misschien wel grote) revolutie in cryptoland teweeg gaan brengen. De hoofdlijnen moeten in 2015 getrokken zijn. In 2016 gaan we los en worden de kaarten in cryptoland definitief geschud...

En dan hebben we het met de woorden “los gaan” niet over weer wat nieuwe techniek voor de eigen club, zoals hier  is beschreven en ook niet over een kale adviesfunctie.

Integendeel.

Dan gaan we los voor een extra inkomstenbron voor (toekomstige) bezitters van EFL.

Dan gaan we los voor een extra kortingsmogelijkheid bij betalingen met EFL.

En dan gaan we los voor een unieke nieuwe super-effectieve marketingmogelijkheid voor de geïnteresseerde bedrijven die EFL accepteren.

Dan gaan we los voor een zeer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid. Nog beter dan het al voortreffelijk werkende spaarplan. Vergeet de 400%, daar begint het pas mee.

Kortom, EFL 2.0 gaat gewoon heel simpel geld opleveren voor alle partijen die ermee te maken hebben. En dat zijn er best veel.

Het nieuwe motto van EFL 2.0 wordt:

EFL, de verdienmunt!

donderdag 10 september 2015

Red de democratie

De overheid bedreigt de democratie. Samen oppositieleider Alexander Pechtold. En cryptogeld is het meest democratische betaalmiddel dat er is. Dus is het logisch dat wij de oproep van GEENPEIL voor meer democratie in Nederland steunen. Klik op de banner en over 1 minuut is alles geregeld.


zondag 6 september 2015

Spaarplan EFL heeft extreem goed eerste jaar

Spaarplan EFL heeft extreem goed eerste jaar


Het spaarplan van e-Gulden bestaat een jaar. En dat is natuurlijk het ideale moment om te controleren hoe de vlag erbij hangt. Nu, die vlag kan bij EFL fier in top. De deelnemers aan het spaarplan mogen een rendement van rond de 400% bijschrijven, wat in de nogal chaotische wereld van het cryptogeld een niet geringe prestatie is.

  Spaarplan EFL heeft extreem goed eerste jaar 

Het aardige van deze spaarvorm is dat er een aantal zaken de koers min of meer voorspelbaar maken. Door het de inflatie van het fiatgeld én de halvering van de blockvergoedingen is het rendement bijna voorspelbaar.

Met de nadruk op bijna want zoals bij elke beleggingsvorm is er natuurlijk geen enkele vast garantie op de toekomst te geven. Vreemde gebeurtenissen kunnen altijd optreden maar de basis is in elk geval uitstekend.

Belangstellenden kunnen zich nog altijd melden bij de e-Gulden foundation of hier het geheel nog eens nalezen

dinsdag 1 september 2015

cultvorming rond cryptogeld

cultvorming rond cryptogeld


Een verschijnsel dat onvervreemdbaar met de wereld van de cryptocurrency samenhangt is de sterke neiging tot cultvorming.   De uitdrukking cult is afkomstig van het Engelse woord voor cultus. Hij wordt meestal in verband gebracht met een kleine, maar bijzonder actieve subcultuur van mensen die fan zijn van een bepaalde artistieke uiting. (bron: Wikipedia)

Rond elke altcoin bouwt zich een kleine actieve community, meestal slechts enkele tientallen personen groot waar een zeer sterk wij tegen zij gevoel ontstaat. Daar omheen vinden we vaak een groep passieve volgers die afwachten wat er gaat gebeuren.

Wij hebben daarbij de "beste coin" en de rest knoeit maar wat aan. We hebben het eerder over dit verschijnsel gehad in [dit artikel]

Maar cultvorming heeft meer bijeffecten. Doordat men constant bezig is met een groepje gelijkgestemden heeft men er totaal geen oog meer voor dat er ook een wereld buiten de eigen coin bestaat. En dat die wereld de termen, cultuur en rituele handelingen die binnen de groep zo gewoon zijn, totaal niet begrijpt en -laten we eerlijk zijn- er ook totaal geen belangstelling voor heeft.

Het gevolg daarvan is vaak dat de community uitsluitend nog let op de behoeften en benodigdheden binnen de eigen subcultuur. Dat leidt dan tot het ontwikkelen van allerlei op zich mooie producten voor die eigen kring waar daarbuiten verder niemand op zit te wachten en die een stille dood sterven bij gebrek aan respons. De ene club heeft daar meer last van dan de andere maar we zien het overal.

We zien dan uitspraken in fora als "als we eerst versie xyz van de software maar hebben dan komt de belangstelling vanzelf wel". Of men gaat het zoeken in een eigen zus-en-me-zo winkel, website etc. Liefst zo ontoegankelijk mogelijk voor de buitenwereld. In de vaste valse verwachting daar de eigen munt mee te promoten terwijl men er juist een extra hoog hek omheen zet.

De cultus wordt daarmee steeds afgebakender totdat deze bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de buitenwereld onvermijdelijk zal imploderen.

De ontoegankelijkheid van de subcultuur heeft nog andere bijverschijnselen, zoals het ontstaan van steeds nieuwe die denken iets aan de bestaande, waar men slecht toegang tot kan krijgen, toe te kunnen voegen. Er zijn nu een stuk of vijf altcoins actief in Nederland binnen een goed jaar nadat het fenomeen ontstond. We mogen dan ook verwachten dat er binnen afzienbare tijd nog vele bij zullen komen die dan hun eigensubcultuur zullen gaan vormen om uiteindelijk te imploderen.

Acceptatie van cryptogeld heeft nog een zeer lange weg te gaan zolang deze zichzelf versterkende concentraties van kleine groepjes blijven bestaan.

De euro en ander fiatgeld wordt ondersteund door tienduizenden, misschien wel honderdduizenden dikbetaalde professionals. De cryptowereld bestaat uit enkele tientallen totaal onbekende, meestal anonieme individuen die hier een hobby aan hebben buiten hun normale werk waarbij ze de verwachting hebben hier onmetelijk rijk van te gaan worden zonder al te veel inspanning. Hun coin zorgt vanzelf wel voor dat ze rijk worden. Het is slechts een kwestie van tijd.

Ondanks de vele inspanningen zal de afstand tussen de cryptoliefhebbers en hun buitenwereld alleen maar groter worden. Alleen een munt die serieus gaat proberen de afstand tot de toekomstige gebruikers zeer, zeer drastisch te verkleinen gebaseerd op de wensen van die buitenwereld, heeft een kans van slagen.

De rest is een tijdelijk verschijnsel dat de geschiedenisboekjes niet al gaan halen.

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.