Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

dinsdag 18 augustus 2015

Guldencoin breekt door in Zoetermeer

Guldencoin breekt door in Zoetermeer


De Dorpsstraat in Zoetermeer, één van de weinige oude delen die deze troosteloze betonstad nog heeft, stond voorheen bekend om zijn vele galeries en ateliers. Die zijn door de crisis inmiddels wel verdwenen. Nu is de straat echter een eigen faam aan het ontwikkelen als "De cryptogeldstraat van Nederland".

expositie in de Dorpsstraat

Het in Zoetermeer toonaangevende House of Blue Jeans is leidend in dit geheel. Eigenaar Michael Hauser heeft gekozen voor Bitcoin en (volgens de forums van Guldencoin) daarmee ook voor deze Nederlandse cryptomunt. Ook de in Nederland nog vrijwel volkomen onbekende cryptomunt Digibyte is door hem in Nederland geïntroduceerd.

Inmiddels schijnen een dameskapper en een psychotherapeut zich al bij het initiatief aangesloten te hebben. Ook VVD burgemeester Charlie Aptroot zou volgens het Guldencoin forum laaiend enthousiast zijn.
gezellige drukte in winkelcentrum Zoetermeer (niet de Dorpsstraat)

Het aantal winkeliers dat cryptogeld accepteert is klein. Immers, je hebt er als winkelier alleen iets aan als je zelf een cryptogeld administratie hebt. En die zijn er niet veel. Als je cryptogeld naar Euro om wil zetten kun je soms tot 10% inleveren vanwege de slechte wisselkoersen.

Gezien het feit dat het aantal bezitters van ander cryptogeld dan Bitcoin in Nederland hooguit in de honderden loopt, is het niet waarschijnlijk dat een winkelier enige verhoging van zijn omzet zal merken als hij Nederlands cryptogeld naast de Euro gaat accepteren.

Bijkomend probleem is dat niemand met cryptogeld betaalt maar het zelf vasthoudt omdat hij ervan uitgaat dat het "duur" gaat worden. Men neemt bitcoin met een rendement van 50 miljoen procent graag als voorbeeld en zit al stiekem te kijken wat een jacht bij Feadship moet gaan kosten.

Collegamunt EFL studeert inmiddels op de achtergrond op een alternatieve aanpak die het betalen met EFL wél winstgevend voor zowel winkeliers als klanten maakt. De uitsluitend op steeds maar veranderen van de techniek gerichte aanpak van Guldencoin ziet men daar als een doodlopende weg die men inmiddels zelf losgelaten heeft.

Op dit moment werft EFL daarom niet actief  totdat de nieuwe producten volledig operationeel zijn en ondersteund worden door opleiding en voorlichtingsmogelijkheden.

Beleggers in cryptogeld lijken deze aanpak in elk geval te waarderen. Zie hier

Zie http://www.frankwatching.com/archive/2015/08/17/betalen-met-bitcoins-zoetermeer-arnhem-lopen-voorop/

tempel van de Heiligen der laatste dagen, bij de Dorpsstraat 

zondag 16 augustus 2015

Amsterdam Coin, nieuwe loot aan de cryptoboom

Als je in de USA bent zijn er nog wel eens mensen die ontdekken dat je geen Amerikaan bent en vragen waar je dan wel vandaan komt. Ze zijn daar soms vrij direct in die dingen. Vertel je op het platteland dan dat je uit Nederland komt, dan kennen ze drie dingen die ze met  Nederland weten te associëren:


  1. Hans Brinkers die zijn vingers in de dijk heeft gestoken;
  2. Ze kennen Kiert Wielders maar weten verder niet wie dat is of wat hij doet;
  3. Ze weten dat Nederland een Pedopartij heeft.


Noem je echter Amsterdam dan weten ze plotseling wat meer. Ze dachten alleen dat Amsterdam in België ligt. Dan weten ze:


  1. Je kunt er de hele dag stoned zijn en echt overal onbeperkt wiet kopen;
  2. Er zijn de meeste hoeren per vierkante meter ter wereld in "the red light district";
  3. Amsterdam heeft heel veel tulpenvelden en windmolens;


Kortom, Amsterdam is daar minstens zo beroemd als Nederland als geheel. Dus dat een nieuwe altcoin voor de Nederlandse bodem een windmolen als logo kiest is nog niet zo vreemd:


We mogen verwachten dat het niet de laatste altcoin zal worden voor de Nederlandse markt. Of elke coin een markt heeft is nog maar de vraag. Maar dat zal de toekomst ons wel leren.

We wensen de nieuwkomer in elk geval veel succes.

De aankondiging op Bitcointalk vindt u hier


zaterdag 15 augustus 2015

Grafieken e-Gulden en Guldencoin

Grafieken e-Gulden en Guldencoin.


Het is al weer een tijdje geleden dat we hier op dit weblog een paar grafiekjes bekeken hebben.

Allereerst maar eens de aan-en-verkoopsignalen die onze JSMA-indicator produceert. Omdat niet iedereen dit soort grafieken kan lezen heb ik de signalen even met de hand ingetekend. Koop en verkoop (of short gaan)  spreken voor zich.

Maar daartussen zit vaak (niet altijd) een moment dat we een positie beter kunnen sluiten en afwachten op duidelijker tijden. Niet handelen ofwel "Neutraal zijn" kan onder heel veel omstandigheden een hele goede beleggingsstrategie zijn.

Al denken "normale" beleggingsadviseurs daar vaak heel anders over omdat ze hun provisies mislopen als hun klanten in de wachtkamer gaan zitten in plaats van maar toch maar "Iets te gaan doen"..


e-Gulden (EFL)

Zo zien we na een duidelijk verkoopsignaal bij e-Gulden begin februari een "neutraal" signaal in maart. En dan is handel in e-Gulden (EFL) een tijdje nauwelijks rendabel en nemen we geen positie in. Dan een koopsignaal in het begin van mei, doorlopend tot een neutraal signaal ergens half juni. Een nieuw koopsignaal eind juli is recent weer omgezet in neutraal. We wachten dus af wat e-Gulden (EFL) gaat doen.Guldencoin (NLG)

Ook bij Guldencoin (NLG) een verkoopsignaal in februari. Kennelijk een slechte tijd voor cryptomunten. Waar e-Gulden (EFL) in maart neutraal gaat zien we hier nog een kortstondige koopmogelijkheid. De laatste voorlopig want na maart zien we uitsluitend verkoopsignalen en neutrale signalen. Ook voor Guldencoin (NLG) geldt dus dat we af moeten wachten wat de toekomst brengt en tot die tijd doen we gewoon even niets.Relatieve sterkte.

En als laatste een bijgewerkte relatieve sterkte chart. We zien dat e-Gulden (EFL) met wat forse bewegingen een stijging volhoudt. Guldencoin (NLG) laat vanaf de duidelijke top voornamelijk een langzame doch wel gestage koersdaling zien.

Waar e-Gulden (EFL)  een stijging sinds de startdatum van deze grafiek (1 dec 2014) een positief resultaat van 100% laat zien moet Guldencoin (NLG)  het doen met een verlies van 25%. Voor beide altcoins geldt dat op dit moment even afwachten het beste advies is. Benieuwd hoe de grafiek er in het najaar uit gaat zien aangezien zowel e-Gulden als Guldencoin zich opmaken om actief de markt te gaan benaderen. Het wordt een spannend jaar voor iedereen.

Alle grafieken zijn in sathosi. In euro's omgerekend zouden er door de variabele Bitcoinkoers verschillen zijn die als het goed is echter geen effect zouden hebben op het resultaat en conclusies. Het enige effect van een grafiek in Euro's zou zijn dat de toppen wat hoger werden en de dalen wat dieper.

Daarnaast is dat misleidend omdat het niet mogelijk is om deze altcoins direct in euro te verrekenen. Al was het maar omdat dit tot een stevige aanvaring met de Nederlandse bank zou leiden.

Nagekomen

Op het forum van EFl verklaart één van de DEV's  van e-Gulden de achtergronden van de divergentie tussen EFL en NLG die tot voor kort opmerkelijk gelijk op liepen. De liefhebber vindt deze hier: http://forum.egulden.org/index.php?topic=1151.msg4455#msg4455 


zondag 9 augustus 2015

Cryptogeld en de gezanten van Joost

Cryptogeld en de gezanten van Joost


Als yours truly dit artikeltje zit te schrijven is het zondagochtend. Van oudsher het tijdstip van de week voor overdenking en de klokken van de vele kerken in het dorp roepen de ware gelovigen op voor de eredienst, zoals men dat in deze kringen noemt.

Ondergetekende komt van oorsprong uit Katwijk. En kenners van religie weten dan wel hoe laat het is. Een zwaarder geloof dan dat men in Katwijk belijdt bestaat gewoon niet. En als empirisch geschoold specialist van oudsher herken je dan ogenblik allerlei parallellen als je als domme buitenstaander de boeiende wereld van de cryptomuntjes in stapt.

Oude Kerk, Katwijk aan Zee.

Kenmerkend aan religies is dat men het eigen gelijk niet aan kan tonen, laat staan expliciet bewijzen. En dat niet alleen, ook het ongelijk van een andere religie is onmogelijk aan te tonen en eveneens absoluut niet te bewijzen. Een discussie met een winnaar op grond van argumenten is dus onmogelijk. In het verleden greep men dan naar het meest effectieve argument: Men draaide de tegenstander de nek om. Nu blijft het meestal wel bij argumenten hoewel sommigen ook nog wel eens daar buiten willen treden. Maar goed, dat is een andere discussie.

Terug naar de wereld van het cryptogeld. Daar zijn vele altcoins in omloop, die in grote lijnen allemaal op hetzelfde neerkomen. Technisch verschillen ze op sommige punten maar daarbuiten worden de meeste coins ondersteund door een fanatieke groep aanhangers. Deze aanhangers beschikken net als een bij een religie niet over geschikte argumenten om de tegenstander te overtuigen. Verder dan "...onze coin is de beste coin die er is..." en "...onze coin zal ik nooit in de steek laten..." komt men vaak niet. En omdat de munt van de verfoeide tegenstander ook geen zwakke eigenschappen heeft anders dan de eigen munt, ontaardt zich dat in domweg zwartmaken en regelrechte scheldpartijen door wat minder geestelijk bedeelde individuen.

Mijn Oma, van zeer zwaar gereformeerde afkomst, noemde Katholieken steevast "de gezanten van Joost". Joost was de nickname van de Duivel. Die mocht niet direct genoemd worden want dan trok je hem juist aan en voor je het wist stond hij aan de deur. In cryptoland roept men dan "scamcoin!!!" over de schutting, zo ongeveer de grootst mogelijke en meest inhoudsloze beschuldiging die te bedenken valt. In de kennelijke hoop de bedreiging van die coin hiermee te bezweren, zodat deze niet de investeringen in de eigen coin kan bedreigen.

Nederland kende tot voor kort honderden richtingen binnen de Protestantse kerk waarbij alleen specialisten die er voor doorgeleerd hadden de minimale verschillen wisten te duiden. In altcoinland is dat niet anders. In Nederland worden minimaal vier altcoins gepromoot waarvan twee op de voorgrond en twee op de achtergrond. Dat met name de twee grootste een fanatieke aanhang kennen kan iedereen constateren die wel eens op het Bitointalk form rondhangt. Buiten deze vier zijn er naar schatting nog minimaal 700 andere coins die neigen naar wereldheerschappij. Kortom, afsplitsen en jezelf als de enige echte beschouwen vinden we zowel bij religie als bij cryptogeld duidelijk herkenbaar terug.

Nog eentje: Het raadsel van het universum, de vrouw. In de zwaardere protestantse kringen toch vooral gezien als broedmachine die achter het aanrecht hoort, in katholieke kring niet veel anders en ook nog eens uit alle kerkelijke ambten buitengesloten. Bij de Islam heeft men helemaal zo zijn eigen aanpak van het zwakke geslacht. In de cryptowereld zijn ze er gewoon niet. Klaar. Misschien een enkele verdwaalde, maar in het algemeen gewoon afwezig. Net als religie is crypto een pure mannenwereld.

En dan is er nog die buitenwereld. Elke Jehovagetuige die de deuren langsgaat om het ware geloof uit te venten weet hoe het werkt. Het aantal dichtgeknalde deuren moet 's avonds nog lang in het hoofd na-echoën. En hoe de buitenwereld op dit moment nog tegen crptogeld aankijkt?

Goed, men knalt misschien niet met de deuren maar dat men nu direct openstaat voor de blijde boodschap van het cryptogeld? Daar zal nog heel wat zendingswerk voor nodig zijn.

Daarnaast zal de fundamentalistische aanhang van "de enige echte coin" eens oog moeten krijgen voor het feit dat het gezamenlijk belang van de cryptomunten dat van de eigen munt heel ver overstijgt. Dat nauwe samenwerking tot veel grotere mogelijkheden voor alle partijen gaat leiden dan lelijke doch volledig inhoudsloze opmerkingen over de schutting te slingeren.

Zoals oud-premier Balkenende (de man de Nederland met de Euro heeft opgezadeld door het negatieve referendum te negeren) eens uitriep: Laten we blij zijn met elkaar!


Aanvulling:

Een aanvulling op persoonlijke titel van Gerrit Oerlemans, secretaris van de de EFL-Foundation:

Zoeken naar de overeenkomsten tussen de gemeenschappen is hogere school werk als het gaat om religie. Een mooi voorbeeld dat ik net heb doorgewerkt is Wake up! van Lamm & Vanbeckevoort. Daarbij ontstaat toch weer een geïsoleerd gedachtengoed zolang je de afzonderlijke gemeenschappen niet overtuigd hebt van hun afzonderlijke dwalingen.

Om de overeenkomsten tussen de gemeentes van elektronisch geld het eenvoudigst te doorgronden is het misschien goed om te kijken naar de motivatie van de "oprichter" Satoshi Nakamoto : http://www.cryptovest.co.uk/resources/Bitcoin%20paper%20Original.pdf . Doelstellingen zijn af te lezen uit de introductie : Het verbeteren van het bestaande systeem van overdracht van eigendom door het vervangen van de rol van de bank. De noodzaak om te vertrouwen op de bank wordt slechts terloops genoemd als het hoofdprobleem. Satoshi noemt maar één voorbeeld waarbij dat vertrouwen een probleem vormt en dat is dat de bank altijd als bemiddelaar optreedt, zodat je als ontvanger er nooit zeker van bent dan een transactie definitief is. Dat is eerlijk gezegd een marginaal probleem dat schril afsteekt tegen de uitvoerige motivaties die worden genoemd door de verschillende aanhangers van Elektronisch Geld.

Toevallig verscheen het artikel op een moment dat het vertrouwen in de bankwereld op heel andere fronten in het geding kwam en we zullen nooit weten of dit een diepere motivatie was voor de ontwikkeling van Bitcoin. Duidelijk is wel dat de huidige "religie" is gestoeld op het wantrouwen van de banksector en op het streven naar overdracht van waarde zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Omdat eigendom zelf daarbij in het geding is heeft Elektronisch Geld, als een nieuwe en onontkoombare substantie, een veel bredere maatschappelijke basis dan menigeen zich momenteel beseft.

De noodzaak om deze maatschappij bij het geheel te betrekken zie ik daarom als zwaarwegender dan om te bemiddelen tussen de bestaande gemeenschappen. Als inhoudsloosheid regelmatig de boventoon voert heeft de maatschappij dat verder aan zichzelf te wijten, maar dat is een ander maatschappelijk probleem.


Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.