vrijdag 24 juli 2015

De les uit de advertentiecampagne van Guldencoin

De les uit de advertentiecampagne van Guldencoin 


Marktonderzoek is een lastig vak dat door specialisten wordt uitgeoefend en waaraan dan ook meestal een bijpassend prijskaartje hangt. Echt marktonderzoek schiet er dan ook meestal bij in vanwege de kosten. Toch kom je af en toe informatie tegen waar wel iets over te zeggen valt als je het kunt relateren aan andere, al bestaande en beschikbare informatie. En waar je met een behoorlijke slag om de arm ook nog wel een conclusie uit kunt trekken of minimaal kunt zien in welke richting je denken moet.

Bij de altcoin Guldencoin heeft men via een inzamelingsactie in de eigen community die op een ingenieuze manier gebruik maakte van de premine zonder deze aan te tasten, een bannercampagne opgezet waarbij de resultaten keurig openbaar worden gemaakt. Een uitstekend initiatief waarbij uit de cijfers die op de website http://www.guldencoin.nl worden getoond nog wel meer zaken te zeggen vallen.

Ondergetekende heeft de nodige ervaring met reclamecampagnes voor financiële producten op internet. Daarbij was het eerder opgevallen dat de resultaten van een dergelijke campagne meestal behoorlijk constant waren. Gemiddeld leverde één op de 98 vertoningen van een advertentie een klik op. Deze klik stuurde de belangstellende bezoeker dan naar een speciale landingspagina waar de bezoeker gevraagd werd een actie uit te voeren.

Bijvoorbeeld een inschrijving, een bestelling, opvragen van informatie etc. Ook hier weer een opvallend constante factor: Er waren gemiddeld 100 bezoekers nodig om één actie gerealiseerd te krijgen. Ofwel, er waren 9.800 pageviews nodig voor een actie en de marge qua uiteindelijke opbrengst moest dus best redelijk groot zijn om uit de kosten van de advertentiecampagne te komen. Banneradverteren volgens de hier gebruikte pay-per-impression techniek is zeker niet de goedkoopste advertentievorm die er is. Meestal wordt niet dit advertentiemodel niet meer gebruikt maar meer een pay-per-click vorm waarbij per aangeklikte banner wordt betaald. Maar kennelijk waren er redenen om op dit model terug te grijpen.Terug naar het guldencoin verhaal.  In de bovenstaande grafiek zien we het aantal pageviews dat nodig was om een klik te krijgen. Of die kliks enig effect hadden werd niet gemeten hoewel dit buitengewoon belangrijke informatie is om het effect van de campagne te meten. Maar wellicht kan dit ook via andere kanalen.

Het valt dan direct op dat het aantal benodigde pageviews tussen de 1600 en 4000 ligt, wat gezien de eigen ervaring (iets onder 100) dus behoorlijk hoog is. Een bezoeker is kennelijk nog niet snel geneigd om op deze financiële banner van Guldencoin te klikken.

In het algemeen is het volgens de internetmarketinggoeroes voor het klikken op een banner nodig dat deze een vage vorm van al dan niet onbewuste herkenning geeft bij bezoeker van de pagina. Zo zal men bij een advertentie "Goedkope hagelslag bij AH" en "De hagelslag was nog nooit in de geschiedenis zo goedkoop" eerder op de eerste klikken omdat er bij "AH" een lampje gaat branden, zeker als er van een bekende huisstijl en logo gebruik is gemaakt. En dat zal AH altijd doen.

Opmerkelijk was dit bij Guldencoin bij de gebruikte banner voor een deel wel het geval maar kennelijk werd Guldencoin dus nog niet als een bestaand iets opgepikt. Ofwel, de naamsbekendheid is nog zeer gering tot nagenoeg afwezig. Iets wat bij een soortgelijke actie voor een andere coin beslist niet anders geweest zou zijn. Cryptogeld is in Nederland nog vrijwel volledig onbekend.

Hoewel we gezien het kleine aantal metingen zeer voorzichtig moeten zijn met conclusies lijkt de trend in de grafiek dalend. Dat betekent dat de naamsbekendheid kennelijk niet gestegen is bij mensen die de banner meermalen gezien hebben. In dat opzicht zou de banner wellicht eerst eens door een specialist geanalyseerd moeten worden op de effectiviteit. Of de landingspagina (in dit geval de eigen website van Guldencoin) een positief effect heeft gehad op eventuele acties kan zonder analyse van het bezoek aan de pagina niet gezegd worden.

Het gebruik van speciale landingspagina's die sterk gerelateerd zijn aan de gebruikte banner heeft sterk de voorkeur boven het gebruik van de homepage omdat deze homepage niet geoptimaliseerd is ten opzichte van de banner, wat bij de landingspagina wel het geval zal zijn.

Wat we in elk geval geleerd hebben uit deze zeer nuttige oefening is, dat er enorm veel aandacht gegeven moet gaan worden aan educatie op zeer elementair niveau. Als niemand ook maar enig benul heeft waarover het gaat dan gaan zelfs de beste marketinginspanningen niet in vruchtbare aarde vallen en moeten deze als weggegooid geld worden beschouwd. En laat staan dat buitenstaanders over zullen gaan om iets als betalen of sparen over te nemen op basis van iets nieuws waarvan men nog nooit gehoord heeft.

Kortom, de verschillende organisaties die zich in dit land (en elders zal het wel niet beter zijn) bezig houden met de invoering van schaduwgeld hebben op het gebied van voorlichting en educatie nog veel, heel veel elementairs te doen. Gelukkig voor hen is hulp uit de wereld van de financiële opleidingen onderweg.

Maar goed, de Euro heeft ook jaren voorbereiding gekost. Misschien is de afkorting Ding Flof Bips nog wel ergens voor te gebruiken? De overheid doet er toch niets meer mee en bovendien klopt het ook niet meer.