Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

vrijdag 24 juli 2015

De les uit de advertentiecampagne van Guldencoin

De les uit de advertentiecampagne van Guldencoin 


Marktonderzoek is een lastig vak dat door specialisten wordt uitgeoefend en waaraan dan ook meestal een bijpassend prijskaartje hangt. Echt marktonderzoek schiet er dan ook meestal bij in vanwege de kosten. Toch kom je af en toe informatie tegen waar wel iets over te zeggen valt als je het kunt relateren aan andere, al bestaande en beschikbare informatie. En waar je met een behoorlijke slag om de arm ook nog wel een conclusie uit kunt trekken of minimaal kunt zien in welke richting je denken moet.

Bij de altcoin Guldencoin heeft men via een inzamelingsactie in de eigen community die op een ingenieuze manier gebruik maakte van de premine zonder deze aan te tasten, een bannercampagne opgezet waarbij de resultaten keurig openbaar worden gemaakt. Een uitstekend initiatief waarbij uit de cijfers die op de website http://www.guldencoin.nl worden getoond nog wel meer zaken te zeggen vallen.

Ondergetekende heeft de nodige ervaring met reclamecampagnes voor financiële producten op internet. Daarbij was het eerder opgevallen dat de resultaten van een dergelijke campagne meestal behoorlijk constant waren. Gemiddeld leverde één op de 98 vertoningen van een advertentie een klik op. Deze klik stuurde de belangstellende bezoeker dan naar een speciale landingspagina waar de bezoeker gevraagd werd een actie uit te voeren.

Bijvoorbeeld een inschrijving, een bestelling, opvragen van informatie etc. Ook hier weer een opvallend constante factor: Er waren gemiddeld 100 bezoekers nodig om één actie gerealiseerd te krijgen. Ofwel, er waren 9.800 pageviews nodig voor een actie en de marge qua uiteindelijke opbrengst moest dus best redelijk groot zijn om uit de kosten van de advertentiecampagne te komen. Banneradverteren volgens de hier gebruikte pay-per-impression techniek is zeker niet de goedkoopste advertentievorm die er is. Meestal wordt niet dit advertentiemodel niet meer gebruikt maar meer een pay-per-click vorm waarbij per aangeklikte banner wordt betaald. Maar kennelijk waren er redenen om op dit model terug te grijpen.Terug naar het guldencoin verhaal.  In de bovenstaande grafiek zien we het aantal pageviews dat nodig was om een klik te krijgen. Of die kliks enig effect hadden werd niet gemeten hoewel dit buitengewoon belangrijke informatie is om het effect van de campagne te meten. Maar wellicht kan dit ook via andere kanalen.

Het valt dan direct op dat het aantal benodigde pageviews tussen de 1600 en 4000 ligt, wat gezien de eigen ervaring (iets onder 100) dus behoorlijk hoog is. Een bezoeker is kennelijk nog niet snel geneigd om op deze financiële banner van Guldencoin te klikken.

In het algemeen is het volgens de internetmarketinggoeroes voor het klikken op een banner nodig dat deze een vage vorm van al dan niet onbewuste herkenning geeft bij bezoeker van de pagina. Zo zal men bij een advertentie "Goedkope hagelslag bij AH" en "De hagelslag was nog nooit in de geschiedenis zo goedkoop" eerder op de eerste klikken omdat er bij "AH" een lampje gaat branden, zeker als er van een bekende huisstijl en logo gebruik is gemaakt. En dat zal AH altijd doen.

Opmerkelijk was dit bij Guldencoin bij de gebruikte banner voor een deel wel het geval maar kennelijk werd Guldencoin dus nog niet als een bestaand iets opgepikt. Ofwel, de naamsbekendheid is nog zeer gering tot nagenoeg afwezig. Iets wat bij een soortgelijke actie voor een andere coin beslist niet anders geweest zou zijn. Cryptogeld is in Nederland nog vrijwel volledig onbekend.

Hoewel we gezien het kleine aantal metingen zeer voorzichtig moeten zijn met conclusies lijkt de trend in de grafiek dalend. Dat betekent dat de naamsbekendheid kennelijk niet gestegen is bij mensen die de banner meermalen gezien hebben. In dat opzicht zou de banner wellicht eerst eens door een specialist geanalyseerd moeten worden op de effectiviteit. Of de landingspagina (in dit geval de eigen website van Guldencoin) een positief effect heeft gehad op eventuele acties kan zonder analyse van het bezoek aan de pagina niet gezegd worden.

Het gebruik van speciale landingspagina's die sterk gerelateerd zijn aan de gebruikte banner heeft sterk de voorkeur boven het gebruik van de homepage omdat deze homepage niet geoptimaliseerd is ten opzichte van de banner, wat bij de landingspagina wel het geval zal zijn.

Wat we in elk geval geleerd hebben uit deze zeer nuttige oefening is, dat er enorm veel aandacht gegeven moet gaan worden aan educatie op zeer elementair niveau. Als niemand ook maar enig benul heeft waarover het gaat dan gaan zelfs de beste marketinginspanningen niet in vruchtbare aarde vallen en moeten deze als weggegooid geld worden beschouwd. En laat staan dat buitenstaanders over zullen gaan om iets als betalen of sparen over te nemen op basis van iets nieuws waarvan men nog nooit gehoord heeft.

Kortom, de verschillende organisaties die zich in dit land (en elders zal het wel niet beter zijn) bezig houden met de invoering van schaduwgeld hebben op het gebied van voorlichting en educatie nog veel, heel veel elementairs te doen. Gelukkig voor hen is hulp uit de wereld van de financiële opleidingen onderweg.

Maar goed, de Euro heeft ook jaren voorbereiding gekost. Misschien is de afkorting Ding Flof Bips nog wel ergens voor te gebruiken? De overheid doet er toch niets meer mee en bovendien klopt het ook niet meer.

zaterdag 11 juli 2015

Hoe ik mijn zakgeld in e-Gulden kreeg

Hoe ik mijn zakgeld in e-Gulden kreeg


Zoals de meeste getrouwde mannen krijg ik zaterdags mijn zakgeld voor de volgende week. Tot voor kort in Euro maar sinds moeder de vrouw over een eigen Hosted Wallet beschikt en de Sibietjes graag met de tijd meegaan krijg ik mijn zakgeld nu per E-gulden transactie. En omdat een mooi voorbeeld is van één van de gemakkelijkste betaaltechnieken ooit vertoond, laat ik u er even in meedelen.

De eerste stap is uiteraard een betaalverzoek. En dat ziet er dan als volgt uit: Ik klik in mijn Hosted Wallet  op betalen en tik het bedrag (10 satoshi) in met de omschrijving  dat ik graag zakgeld wil. Ik klik aan dat het om een directe betaling gaat (4 min) en op het volgende scherm krijg ik het nummer 1 ipv een normale code als Lh8wpGDdFPFThPnZtgC9pEnKKFFLRCDxeX. Ok. Heel voorzichtig benader ik mijn echtgenote en vraag met de pet in de hand of ze misschien alsjeblieft als het haar schikt even het zakgeld over wil maken naar e-Gulden code 1...

Omdat ze een goede bui heeft wordt mijn aardige verzoek direct ingewilligd en ze tikt alleen de 1 in haar wallet als bestemming. En kijk: dit verschijnt direct onderin het scherm. Met mijn naam en het feit dat het om mijn zakgeld gaat. Alleen door de opgegeven 1 in te toetsen.En ze hoeft nog slechts op de [Akkoord] knop te drukken om aan mij de felbegeerde 10 satoshi over te maken.

En direct na dit aardige gebaar verschijnt bij mij bericht dat het geld ontvangen is. Een blik in de transactiegeschiedenis bevestigt dit ook ogenblikkelijk:


Kortom, mijn zakgeld voor deze week is binnen en ik kan weer allerlei leuke mannendingen gaan doen.

Stel u een voor: U staat volgend jaar bij de kassa van de supermarkt en wilt betalen. Uw code is 23 Mijnheer, zegt het aardige meisje achter de kassa tegen mij. Ik tik de 1 in in het EFL schermpje op mijn smartphone en ik heb betaald. Direct, realtime. 

Het is moeilijk voor te stellen dat het aantal stappen om een betaling betaald te krijgen nog verder verminderd zou kunnen worden. 

Reserveer NU uw (bedrijfs-)naam nu het nog kan.


Op dit moment is het nog mogelijk om elke naam of tekst te reserveren als rekeningcode. Voorkom dat een ander er vandoor gaat met uw naam, voornaam of -Heel belang- rijk, uw bedrijfsnaam en ga nog vandaag naar https://efl.nl Want voordat u het weet is uw naam weg.

Want weet u nog hoe lastig het was om een goede naam voor uw website te verzinnen? Zorg dat u nu NIET te laat bent. Het verplicht helemaal tot niets, het is zelfs gratis en u ontvangt GEEN reclame. Waar is het wachten nog op?

donderdag 2 juli 2015

EFL zet nieuwe betaalstandaard met "Killerapp"

EFL zet nieuwe betaalstandaard met "Killerapp"

Het was rustig rond EFL de laatste tijd. Te rustig volgens sommigen die op basis van die schijnbare rust de EFL als serieus schaduwgeld voor Nederland alvast maar afgeschreven hadden. Maar achter de schermen werd druk gewerkt aan een nieuw product, werknaam "Killerapp", zo bleek uit een informeel kijkje in de EFL-keuken.

En deze killerapp lijkt een nieuwe standaard neer te gaan zetten qua betalen in de wereld van het cryptogeld. Eigenlijk zijn alle bezwaren die gebruikers tegen het doen van betalingen middels schaduwgeld in de loop van de tijd geuit hebben in één klap achterhaald.

Met name de vorm van betalen, waarbij alle betalingsinformatie in een vier minuten geldig rekeningnummer wordt gecodeerd dat op rustige momenten slechts 1 cijfer lang is, is absoluut uniek. Contactloos, realtime betalen door het intoetsen van slechts één cijfer zul je ook in de wereld van het fiatgeld nog niet veel tegenkomen.Het is duidelijk dat deze betaalvorm zich ook uitstekend zal lenen voor het doen van online betalingen in webshops en dergelijke. De benodigde software daarvoor zou nagenoeg gereed zijn. Natuurlijk moet een portemonnee met geld gevuld kunnen worden, wat gewoon met IDEAL kan gebeuren. En omdat je nooit teveel geld tegelijk bij je moet hebben is in een automatische overloop naar de bekende QT-wallet voorzien.Omdat het grijze schemergebied van de overgang van cryptogeld naar fiatgeld VV vol zit met juridische angels en klemmen is dit opgezet met een erkende partij in deze wereld om juridische problemen op voorhand de kop in te drukken. Een andere bijzonderheid is, dat bij betalingen tussen portemonnee's onderling geen transactiekosten worden gerekend. Een betaling van 1 satoshi is zonder bijkomende kosten mogelijk.

De "E-gulden foundation" heeft tot nu toe weinig belangstelling getoond voor het opzetten van een merchantomgeving en zich gespecialiseerd op sparen. Dit vooral omdat werven voor een product met betalingsfuncties vrij zinloos is als je geen infrastructuur hebt die minimaal op het niveau van fiatgeld zit. Dat principe is op zich hiermee niet losgelaten, maar er is nu meer sprake van een twee-sporen beleid.

De nieuwe betaalmogelijkheid wordt één dezer dagen onder de huidige 3600 relaties van Efl verspreid. In sommige bitcoinpublicaties zijn ook al afbeeldingen te vinden. Dat andere coins grote belangstelling hebben voor deze toch vrij revolutionaire ontwikkelingen is niet vreemd.

Door de concentratie van alle benodigde functies in één simpel te hanteren hulpmiddel is er geen behoefte aan een groot aantal websites met ieder slechts één functie, zoals bij andere altcoins gevonden kan worden. Dit komt de overzichtelijkheid zeer ten goede.

Al met al zal dit de positie van EFL in de cryptowereld een enorme boost gaan geven en het maakt nieuwsgierig naar de andere projecten die eveneens uit het zicht en achter de schermen nog lopen. Opleidingen en workshops voor gebruikers, merchants en traders zijn in ontwikkeling, evenals de bijbehorende boeken, cursusmateriaal en andere publicaties. Men ziet heel goed dat de introductie staat en valt met een superieure voorlichting van het publiek dat het schaduwgeld straks moet gaan gebruiken.

Kortom, EFL zit niet stil en is al helemaal niet dood. Integendeel!

Als alle EFL klanten uitgebreid kennis hebben kunnen maken komen we nog uitgebreid op de Killerapp terug, want er is nog wel een artikel over de vele mogelijkheden te vullen.

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.