vrijdag 5 juni 2015

Waarom e-gulden? Er is toch Bitcoin!

auteur: Gerrit Oerlemans, E-Gulden Foundation

Waarom e-gulden? Er is toch Bitcoin!Ik zie de totale cryptogeld-wereld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) als een organisme omdat er diverse krachten zijn die invloed op elkaar uitoefenen en zo een totaal gedrag bewerkstelligen. Dat organisme is meer dan de Bitcoin alleen.

Het begon ooit met een groep ontwikkelaars die het onderliggende mechanisme op gang geholpen hebben. Dat werd gevolgd door wallet-software, blockchain-explorers, beurzen, statistiek websites, media-partijen, merchant-intermediairs, fiat-portals, cold-storage functies, online wallets, mining pools, mining hardware producenten, hosted mining leveranciers, community's en forums en tenslotte merchants en wallet-gebruikers.

Tussen al deze partijen vinden geldstromen plaats, vindt het geld zijn weg, blijft er aan strijkstokken hangen maar wordt er ook bijgedragen aan het systeem. Over het algemeen zijn de marges binnen het crypto-geld circuit klein. Pools vragen gemiddeld minder dan een procent, exchanges vragen een fractie van een procent, miners ontvangen een paar cent per transactie en veel onderdelen van het totale systeem zijn gratis te gebruiken. Om dit circuit is een volledig nieuw circuit ontstaan van Altcoins. Is hier sprake van groepen die crypto-geld naar hun hand proberen te zetten voor eigen gewin of is er meer aan de hand ?

Altcoins zijn via beurzen vloeiend in elkaar en in Bitcoin om te zetten en verbreden zodoende het terrein van Bitcoin, maar zo vloeit er ook waarde weg uit het zuivere Bitcoin circuit. Een gedachte is dat Altcoins de waarde van het cryptogeld-organisme verdunnen, maar in dit pamflet willen we aantonen dat dat een misperceptie is. Die gedachte is ingegeven door het uitgangspunt dat het aantal Bitcoins eindig is en dat, door het ongebreideld bijmaken van Altcoins, dit uitgangspunt wordt ontkracht.

Waarom e-gulden? Er is toch Bitcoin!


Doordat het aantal Bitcoins, dat ooit in omloop zal zijn, beperkt is, voegt Bitcoin, in contrast met Fiat-geld, het aspekt van zeldzaamheid toe en maakt Bitcoin het onmogelijk voor een centrale instantie om de uitgifte van Bitcoins naar eigen goeddunken te beinvloeden. Het toevoegen van een Altcoin-keten, waar een deel van de waarde die in Bitcoin zit vloeiend naar over kan gaan, concurreert met Bitcoin en kan worden gezien als het bijdrukken van crypto-geld.

De nieuwe keten kan en zal zijn opgezet door een kleine groep initiatiefnemers, die mogelijk met veel bombarie snel een grote community kunnen laten ontstaan en veel Bitcoin-waarde naar zich toe kunnen trekken. Dat is echter niet analoog met het brijdukken van geld. Zolang de Altcoin namelijk niet gedekt wordt door iets van waarde is de startwaarde van de Altcoin NIHIL.

Een miner zal de Altcoin pas gaan minen als de Altcoin enige waarde heeft. De Altcoin krijgt pas waarde als iemand, die iets van waarde heeft, dit uitruilt voor de nieuwe Altcoin en niet, zoals bij het bijdrukken van fiatgeld, door simpelweg te stellen dat de Altcoin waarde heeft. De nieuwe initiatiefnemer, inclusief de community die zich erom heen vormt, zal dus constant moeten bewijzen dat de waarde er werkelijk is door tegenwaarde te leveren (bijvoorbeeld Bitcoins), zodra iemand de nieuwe Altcoin ter verkoop aanbiedt. Zodra dat niet lukt daalt onmiddellijk de waarde van de nieuwe Altcoin. Het hele proces van het in leven brengen van een nieuwe cryptogeld-keten is daarom onderhevig aan natuurlijke marktwerking en voldoet verder aan de belangrijkste Bitcoin-princiepes, zoals een VOORAF gedefinieerde eindigheid.

Nog steeds is het de vraag wat de toegevoegde waarde is van de Altcoin ten opzichte van Bitcoin. Op die vraag zijn drie korte antwoorden te geven :

Op de eerste plaats vormen Alt-coins een uitdaging voor Bitcoin. In zijn vijfjarig bestaan is het de bitcoin-community alles behalve gelukt om in alle uithoeken van de samenleving door te dringen. Het is even duidelijk dat dat voor een deel aan Bitcoin zelf te wijten is. Verdere evolutie is nodig en niets draagt daar beter toe bij dan concurrentie.

Op de tweede plaats hebben de verzamelde Altcoins op korte termijn een groter bereik dan Bitcoin. Doordat Altcoins voor het overgrote deel een specifieke doelgroep aanspreken bereiken zij groepen die door Bitcoin zelf niet snel zouden zijn bereikt.

Tenslotte kunnen geapprecieerde Altcoins niet alleen worden gekocht ( of uitgewisseld ) met Bitcoins, maar met alles dat waarde heeft. Appreciatie is tenslotte een verdienste.

Naschrift

Dit weblog staat open voor iedereen die een mening/stelling of wat dan ook wenst weer te geven. Inzendingen worden zeer gewaardeerd, uit welke hoek ze ook afkomstig zijn en zolang de inhoud relevant is voor dit weblog. De mening is de verantwoordelijkheid van de auteur en hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de mening van de eigenaar van het weblog.