Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

zondag 14 juni 2015

Weg met cryptocurrency!

Weg met cryptocurrency!De meeste websites en andere publicaties houden bij Nederlandstalige artikelen de term cryptovaluta of nog liever cryptocurrency aan als ze het over elektronisch geld als Bitcoin, e-Gulden, Guldencoin, Doge etc. hebben. Een term die bij een zeer klein technisch georiënteerd publiek misschien wel bekend is, maar die het grote publiek (waar straks toch de acceptatie van diezelfde cryptovaluta vandaan moet komen), helemaal niets maar dan ook echt niets zegt.

Cryptisch is natuurlijk in het Nederlandse taalgebied ook wel een bekend begrip. Maar is het ook een begrip dat iedereen even gunstig zal ontvangen? Waarschijnlijk niet. kijk maar eens in een woordenboek: Wat lezen we daar letterlijk als vertaling? "Moeilijk te begrijpen".

De cryptocommunity wil dus met een zeer lastig te doorgronden product de markt op met een product dat dus letterlijk volgens het woordenboek vertaald "moeilijk te begrijpen geld" betekent. Elke marketeer zou er iets onprettigs van krijgen als hij dat op de markt moest zetten. En dat is nog logisch ook. Het is voor het introduceren van een nieuw en behoorlijk moeilijk begrip uit marketingoogpunt ongeveer het slechtste dat je kunt doen.

Cryptogeld is bedoeld om naast normaal fiatgeld te komen staan. En daarbij een wenselijk en vooral beter alternatief te bieden. De utopisten die verwachten dat fiatgeld op korte termijn verdrongen zal worden door cryptogeld gunnen we hun droom maar het zal nog wel een tijdje duren voordat deze werkelijkheid wordt.

Invoeren van cryptogeld is geen technisch proces, zoals sommigen denken, maar het zorgen voor een andere manier van denken in een vrij suffe, volkomen ongeïnteresseerde maatschappij. En dat is nogal wat. En ongelukkig gekozen namen en termen zullen de drempel alleen maar nog hoger maken.

Vandaar de kop boven dit artikel. De term "cryptogeld" en de daaraan verwante termen gaan op dit weblog uit de gebruikte teksten verdwijnen om onze teksten toegankelijker te houden.

We zien cryptogeld dus naast het fiatgeld staan. Naast de euro en de dollar. En wat zie je naast een object? Inderdaad, de schaduw. En daarom gaan we over op de gemakkelijk verklaarbare term "schaduwgeld". Een term zonder negatieve lading. Een term die duidt op iets dat iedereen kent. Een term die drempelverlagend werkt in plaats van drempelverhogend.

Dus weg met "cryptogeld" en lang leve het "schaduwgeld".

donderdag 11 juni 2015

Guldencoin in de de internationale Bitcoin pers

Guldencoin in de de internationale Bitcoin pers:


https://www.cryptocoinsnews.com/guldencoin-develops-readjustment-algorithm-help-block-chain-mining/

De nieuwe DELTA benadering van de Nederlandse Altcoin Guldencoin krijgt internationaal de aandacht. Een leuk succes voor de developers.


woensdag 10 juni 2015

Unieke node-oplossing bij Guldencoin

Unieke node-oplossing bij Guldencoin

Een netwerk als dat van Bitcoin en de verschillende altcoins heeft een netwerk nodig van Nodes. Netwerkpunten die de berichten over het netwerk aan elkaar doorgeven en daarbij zorgen voor een veilig en stabiel netwerk. Zo worden de problemen van het dubbel uitgeven van cryptogeld -kort gezegd- voor een groot deel ondervangen door willekeurige nodes te gebruiken. Will een node goed werken, dan dient deze de beschikking te hebben over de complete onderliggende administratie, de blockchain.

Het betekent voor degene die de volledige node-software op zijn computer heeft staan, dat deze permanent aan moet staan om als volwaardige node in het netwerk te kunnen functioneren. Niet iedereen doet dat waardoor het aantal nodes in het netwerk dat functioneel is nogal kan flucturen.

Een kleine microcomputer met een minimaal stroomverbruik kan daar natuurlijk een goede oplossing bij bieden, zoals bijvoorbeeld de Raspberry Pi. Binnen de Guldencoin community is men erin geslaagd een dergelijke Raspberry Pi niet alleen tot een functioneel goed werkende node om te bouwen, maar ook nog eentje die er verdraaid leuk uitziet. Kun je rustig in de huiskamer laten staan zodat je permanent je saldo in de gaten kunt houden. De node is alleen verkrijgbaar voor het Guldencoin netwerk.

Het is toch vaderdag binnenkort? Het is weer eens iets anders dan een stropdas. Zo, ik heb alvast een cadeau voor op mijn verlanglijstje.

U leest alles over dit mooie apparaat op http://www.guldennode.nl/index.html Er is ook een online demonstratie te vinden.
Gebruikte begrippen in node


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer

vrijdag 5 juni 2015

Waarom e-gulden? Er is toch Bitcoin!

auteur: Gerrit Oerlemans, E-Gulden Foundation

Waarom e-gulden? Er is toch Bitcoin!Ik zie de totale cryptogeld-wereld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) als een organisme omdat er diverse krachten zijn die invloed op elkaar uitoefenen en zo een totaal gedrag bewerkstelligen. Dat organisme is meer dan de Bitcoin alleen.

Het begon ooit met een groep ontwikkelaars die het onderliggende mechanisme op gang geholpen hebben. Dat werd gevolgd door wallet-software, blockchain-explorers, beurzen, statistiek websites, media-partijen, merchant-intermediairs, fiat-portals, cold-storage functies, online wallets, mining pools, mining hardware producenten, hosted mining leveranciers, community's en forums en tenslotte merchants en wallet-gebruikers.

Tussen al deze partijen vinden geldstromen plaats, vindt het geld zijn weg, blijft er aan strijkstokken hangen maar wordt er ook bijgedragen aan het systeem. Over het algemeen zijn de marges binnen het crypto-geld circuit klein. Pools vragen gemiddeld minder dan een procent, exchanges vragen een fractie van een procent, miners ontvangen een paar cent per transactie en veel onderdelen van het totale systeem zijn gratis te gebruiken. Om dit circuit is een volledig nieuw circuit ontstaan van Altcoins. Is hier sprake van groepen die crypto-geld naar hun hand proberen te zetten voor eigen gewin of is er meer aan de hand ?

Altcoins zijn via beurzen vloeiend in elkaar en in Bitcoin om te zetten en verbreden zodoende het terrein van Bitcoin, maar zo vloeit er ook waarde weg uit het zuivere Bitcoin circuit. Een gedachte is dat Altcoins de waarde van het cryptogeld-organisme verdunnen, maar in dit pamflet willen we aantonen dat dat een misperceptie is. Die gedachte is ingegeven door het uitgangspunt dat het aantal Bitcoins eindig is en dat, door het ongebreideld bijmaken van Altcoins, dit uitgangspunt wordt ontkracht.

Waarom e-gulden? Er is toch Bitcoin!


Doordat het aantal Bitcoins, dat ooit in omloop zal zijn, beperkt is, voegt Bitcoin, in contrast met Fiat-geld, het aspekt van zeldzaamheid toe en maakt Bitcoin het onmogelijk voor een centrale instantie om de uitgifte van Bitcoins naar eigen goeddunken te beinvloeden. Het toevoegen van een Altcoin-keten, waar een deel van de waarde die in Bitcoin zit vloeiend naar over kan gaan, concurreert met Bitcoin en kan worden gezien als het bijdrukken van crypto-geld.

De nieuwe keten kan en zal zijn opgezet door een kleine groep initiatiefnemers, die mogelijk met veel bombarie snel een grote community kunnen laten ontstaan en veel Bitcoin-waarde naar zich toe kunnen trekken. Dat is echter niet analoog met het brijdukken van geld. Zolang de Altcoin namelijk niet gedekt wordt door iets van waarde is de startwaarde van de Altcoin NIHIL.

Een miner zal de Altcoin pas gaan minen als de Altcoin enige waarde heeft. De Altcoin krijgt pas waarde als iemand, die iets van waarde heeft, dit uitruilt voor de nieuwe Altcoin en niet, zoals bij het bijdrukken van fiatgeld, door simpelweg te stellen dat de Altcoin waarde heeft. De nieuwe initiatiefnemer, inclusief de community die zich erom heen vormt, zal dus constant moeten bewijzen dat de waarde er werkelijk is door tegenwaarde te leveren (bijvoorbeeld Bitcoins), zodra iemand de nieuwe Altcoin ter verkoop aanbiedt. Zodra dat niet lukt daalt onmiddellijk de waarde van de nieuwe Altcoin. Het hele proces van het in leven brengen van een nieuwe cryptogeld-keten is daarom onderhevig aan natuurlijke marktwerking en voldoet verder aan de belangrijkste Bitcoin-princiepes, zoals een VOORAF gedefinieerde eindigheid.

Nog steeds is het de vraag wat de toegevoegde waarde is van de Altcoin ten opzichte van Bitcoin. Op die vraag zijn drie korte antwoorden te geven :

Op de eerste plaats vormen Alt-coins een uitdaging voor Bitcoin. In zijn vijfjarig bestaan is het de bitcoin-community alles behalve gelukt om in alle uithoeken van de samenleving door te dringen. Het is even duidelijk dat dat voor een deel aan Bitcoin zelf te wijten is. Verdere evolutie is nodig en niets draagt daar beter toe bij dan concurrentie.

Op de tweede plaats hebben de verzamelde Altcoins op korte termijn een groter bereik dan Bitcoin. Doordat Altcoins voor het overgrote deel een specifieke doelgroep aanspreken bereiken zij groepen die door Bitcoin zelf niet snel zouden zijn bereikt.

Tenslotte kunnen geapprecieerde Altcoins niet alleen worden gekocht ( of uitgewisseld ) met Bitcoins, maar met alles dat waarde heeft. Appreciatie is tenslotte een verdienste.

Naschrift

Dit weblog staat open voor iedereen die een mening/stelling of wat dan ook wenst weer te geven. Inzendingen worden zeer gewaardeerd, uit welke hoek ze ook afkomstig zijn en zolang de inhoud relevant is voor dit weblog. De mening is de verantwoordelijkheid van de auteur en hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de mening van de eigenaar van het weblog.

woensdag 3 juni 2015

En de winnaar is:

En de winnaar is:


Zoals de meeste mensen wel weten kent Nederland 2 Altcoins, van de Bitcoin afgeleid elektronisch geld, namelijk e-Gulden en Guldencoin.

Beide munten doen voor 95% hetzelfde. Maar voor de overige 5% zijn ze volgens kenners ontzettend anders. En voor veel volgers uit de community is "hun" coin dan ook de enige echt zaligmakende munt.

Het doet in een hoop opzichten aan een soort religie denken. Die denken en doen ook vrijwel hetzelfde maar willen dat absoluut niet horen. Het wij-zij denken is hier en daar tot een ware vorm van kunst verheven.

Op zich prima, we wonen (nog) in een redelijk vrij land en dat kan dus (nog) allemaal. Maar wat wel leuk is, is om eens een wat getalsmatiger analyse te maken. Getallen zijn niet zo emotioneel. Daarom haalt een goed computerprogramma ook beleggingsrendementen waar bankiers en andere deskundigen alleen maar van kunnen dromen.

In de aandelenwereld wordt de performance van aandelen vaak bekeken met een zogenaamde relatieve sterkte chart. Er zijn verschillende vormen van maar de meest voorkomende zet twee of meer fondsen in één grafiek na de koersen eerst genormaliseerd te hebben. Bij normalisatie (in deze context) wordt er een basismoment genomen en op 0 gezet. Bij alle verdere data wordt de rest als een percentage van het verschil met dat basismoment genomen. Dit is nodig om geen appelen en peren met elkaar te vergelijken.

Nu is dit beeld relatief gemakkelijk te manipuleren door mooie momenten uit te zoeken om de grafiek te beginnen. Als één van beide fondsen die je vergelijken wilt op een "mooie" waarde staat, bijvoorbeeld heel hoog of heel laag, dan zal dat de rest van de grafiek enorm beïnvloeden. Daarom werken dit soort grafieken bij voorkeur met vast periodes, bijvoorbeeld een jaar, halfjaar, kwartaal etc. Dan kies je in elk geval geen "mooie waarde" uit.

Onderstaand een tweetal relatieve sterkte grafieken van Guldencoin en e-Gulden.En wat zien we? Nu, eigenlijk niets. Beide munten gaan niet alleen qua aanpak voor het grootste deel gelijk op, ze doen dat ook getalsmatig. In de jaar grafiek valt op de NLG ondanks de lagere satoshi-waarde veel beweeglijker is. EFL is er een zee van rust bij vergeleken. Ook zien we veel toppen en dalen in grote lijnen samenvallen. Kennelijk zijn hier externe factoren van belang, bijvoorbeeld veel aandacht voor de Bitcoin die beide altcoins aansturen.
Dit verschijnsel in nog duidelijker bij de bovenstaande halfjaar grafiek. De beide munten bewegen vrijwel in hetzelfde ritme. Alleen de uitschieter van e-Gulden aan het eind verstoort het samen voortkabbelen een beetje.

Over drie maanden zal ik ze opnieuw maken. Een kijken hoe het er dan uitziet. Wie dan wel die winnaar is? Nu, voorlopig nog domweg een gelijkspel, zoals wel uit de grote lijn van de grafieken blijkt.

dinsdag 2 juni 2015

Villa Ticca fundraising project bij Guldencoin.

Fundraising project bij Guldencoin.


Villa Ticca is een stichting dat zich inzet voor de armste gezinnen in Quito, Ecuador door kinderopvang en ondersteuning te bieden. Dit doet Villa Ticca door ongeveer 80 kinderen van 0 tot 12 jaar oud iedere dag een veilige plek te bieden. Hierbij biedt Villa Ticca onderwijs, gezonde voeding en medische en psychische hulp.

Met deze speciale fundraiser wil de stichting de kinderen verder helpen en willen ze kansarme kinderen leren en laten ervaren hoe belangrijk gezonde voeding is.

Meer informatie over de campagne: https://www.onepercentclub.com/nl/#!/projects/villa-ticca-ecuador-help-onze-kinderen-groeien1

Doneren met Guldencoin kan via onderstaande campagne gedurende 3 weken. De gezamenlijke opbrengst zal vervolgens aan de stichting worden overgedragen.

Stuur je donatie via http://guldenfunding.nl/ of rechtstreeks naar

GMAjaTBV1nNWuPnixmbJctW9xLKRskRbxH

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.