Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

zaterdag 16 mei 2015

Sparen met e-Gulden of guldencoin?

Sparen met e-Gulden of Guldencoin?Het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) maakte vragen los over de beste keuze als je geld wilt beleggen in de huidige Nederlandse altcoins. Tijd dus om dat eens te beschouwen.

Als we bij de twee Nederlandse altcoins kijken, dan zien we een flink verschil van aanpak. Bij Guldencoin zet men duidelijk in op het gebruik als betaalmunt middels allerlei hulpmiddelen waarmee het betaalgemak in de buurt van dat van de Euro zou moeten kunnen komen. Meestal via een omwisselmechanisme waarmee de Guldencoins in Euro's worden omgezet. Ook benadert men actief partijen om op dat gebied zaken mee te doen. De bonte lijst van merchants (bedrijven die de Guldencoin als betaalmiddel accepteren) bestaat nu nog vooral uit wat kleinere zaakjes in nichemarkten en horeca maar wie weet kan er een grote klant worden gestrikt als men wat meer aandacht aan de marketing zou schenken.

Bij e-Gulden zul je nog tevergeefs zoeken naar dit soort betaalhulpmiddelen. Ze zijn wel degelijk gepland maar lijken geen prioriteit te hebben. e-Gulden heeft namelijk de filosofie dat de munt eerst naar een redelijk niveau getild moet worden qua waarde en naamsbekendheid (zal voor een groot deel samengaan) voordat het zin heeft deze munt als betaalmiddel in te zetten.

Sparen is daar dus het devies. Omdat de e-gulden een schaars product is waarvan er slechts 21 miljoen op de markt komen kan dat relatief snel een koersopdrijvend effect hebben. Elke e-Gulden die middels Euro's of Bitcoins wordt aangeschaft is er eentje minder uit de pot van 21 miljoen. Elke e-Gulden die voor een aankoop wordt gebruikt en daartoe eerste weer wordt omgezet in Euro's komt weer keurig terug in de pot met beschikbare e-Guldens en verkleint daarmee de schaarste. Door het aanbieden van verkoopproducten haal je in feite de eigen filosofie onderuit.

Kortom, e-Guldens aankopen vergroot de schaarste en daarmee de waarde, e-Gulden voor verkopen gebruiken verkleint de schaarste en daarmee de waarde. Aangezien Guldencoin voor het omgekeerde model kiest zal er eerder een groeiend aanbod van Guldencoins komen dan dat daar een schaarste ontstaat. Van een concreet groeimodel is daarmee geen sprake. Het feit dat Guldencoin een hele grote pot heeft die pas over een groot aantal jaren ter beschikking komt drukt in dit verband ook de prijs.

Daarmee is de vraag uit de titel voor iedereen zelf te beantwoorden. Kiest u voor een munt om mee te betalen bij een nog klein maar mogelijk groeiend aantal winkels dan is Guldencoin uw keuze. Kiest u voor een munt die binnen afzienbare tijd een flinke waardestijging kan laten zien dan kiest u voor de e-Gulden.
Gebruikte begrippen in sparen met guldencoin en egulden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.