zaterdag 16 mei 2015

Sparen met e-Gulden of guldencoin?

Sparen met e-Gulden of Guldencoin?Het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) maakte vragen los over de beste keuze als je geld wilt beleggen in de huidige Nederlandse altcoins. Tijd dus om dat eens te beschouwen.

Als we bij de twee Nederlandse altcoins kijken, dan zien we een flink verschil van aanpak. Bij Guldencoin zet men duidelijk in op het gebruik als betaalmunt middels allerlei hulpmiddelen waarmee het betaalgemak in de buurt van dat van de Euro zou moeten kunnen komen. Meestal via een omwisselmechanisme waarmee de Guldencoins in Euro's worden omgezet. Ook benadert men actief partijen om op dat gebied zaken mee te doen. De bonte lijst van merchants (bedrijven die de Guldencoin als betaalmiddel accepteren) bestaat nu nog vooral uit wat kleinere zaakjes in nichemarkten en horeca maar wie weet kan er een grote klant worden gestrikt als men wat meer aandacht aan de marketing zou schenken.

Bij e-Gulden zul je nog tevergeefs zoeken naar dit soort betaalhulpmiddelen. Ze zijn wel degelijk gepland maar lijken geen prioriteit te hebben. e-Gulden heeft namelijk de filosofie dat de munt eerst naar een redelijk niveau getild moet worden qua waarde en naamsbekendheid (zal voor een groot deel samengaan) voordat het zin heeft deze munt als betaalmiddel in te zetten.

Sparen is daar dus het devies. Omdat de e-gulden een schaars product is waarvan er slechts 21 miljoen op de markt komen kan dat relatief snel een koersopdrijvend effect hebben. Elke e-Gulden die middels Euro's of Bitcoins wordt aangeschaft is er eentje minder uit de pot van 21 miljoen. Elke e-Gulden die voor een aankoop wordt gebruikt en daartoe eerste weer wordt omgezet in Euro's komt weer keurig terug in de pot met beschikbare e-Guldens en verkleint daarmee de schaarste. Door het aanbieden van verkoopproducten haal je in feite de eigen filosofie onderuit.

Kortom, e-Guldens aankopen vergroot de schaarste en daarmee de waarde, e-Gulden voor verkopen gebruiken verkleint de schaarste en daarmee de waarde. Aangezien Guldencoin voor het omgekeerde model kiest zal er eerder een groeiend aanbod van Guldencoins komen dan dat daar een schaarste ontstaat. Van een concreet groeimodel is daarmee geen sprake. Het feit dat Guldencoin een hele grote pot heeft die pas over een groot aantal jaren ter beschikking komt drukt in dit verband ook de prijs.

Daarmee is de vraag uit de titel voor iedereen zelf te beantwoorden. Kiest u voor een munt om mee te betalen bij een nog klein maar mogelijk groeiend aantal winkels dan is Guldencoin uw keuze. Kiest u voor een munt die binnen afzienbare tijd een flinke waardestijging kan laten zien dan kiest u voor de e-Gulden.