vrijdag 1 mei 2015

"open source" wordt de doodklap van Elektronisch geld

"open source" wordt de doodklap van Elektronisch geld

Op de websites van Bitcoin en altcoins als e-Gulden en Guldencoin wordt als "Het" grote voordeel van elektronisch geld het feit in de strijd gegooid dat het van niemand is, dat het "decentraal" is en dat iedereen er gezellig aan mee kan doen. Meestal wordt het geheel aangeduid als "open source" hoewel dat begrip eigenlijk in de softwareontwikkeling thuis hoort.

Het is echter maar de vraag of dit nu een voordeel is of wellicht de grootste hinderpaal om het ooit goed geregeld en ingevoerd te krijgen. Veel mensen zouden het idee dat iedereen die dat wil iets aan de software van zijn bank mag sleutelen geen prettig idee vinden. Sterker nog, men zou van zijn geld vandaag nog van die bank af halen.

Waarom het bij elektronisch geld dan plotseling een doorslaggevend voordeel zou zijn kun je je dan ook afvragen. De voorstanders zien "open source" zoals het dan heet als een ultieme uiting van democratische principes. Niemand die meer zegt wat er gebeuren moet, zoals dat nu in de geldwereld door mensen als Draghi gebeurt. Meestal gestuurd door geopolitieke overwegingen.

In de wereld van het elektronische geld wordt alles beheerd door de "community". Enkele tientallen technisch zeer begaafde personen (in 99,99% van het mannelijk geslacht) die dan gezamenlijk bepalen wat de wereld wil en hoe die wereld dat wil. Tenslotte zijn zij de wereld op dat moment. En iedereen die een beetje C++ spreekt mag meedoen. Wat wil je nog meer?

Of de rest van de wereld hen vanwege deze C++ kennis ook ziet als de ideale bewakers van de landelijke, Europese of zelfs wereldwijde financiën komt daar verder bij niemand op. Dat dit uiteindelijk wel eens de doodklap van hun technische hoogst fraaie project kan gaan worden is al helemaal iets waar niet over gedacht wordt. Immers, alles is "open source " en iedereen mag dus meedoen en de boel controleren.

Dat het feit dat iedereen en niemand verantwoordelijk is voor de software en de opslag van het geld (want zo ervaren mensen dat toch echt) eerder afschrikt dan meehelpt bij acceptatie lijkt duidelijk. Waar moet je heen met vragen? Met problemen? Met grote of kleine storingen? Voor de ontwikkelaars is die vraag duidelijk: U moet zich gewoon wenden tot "de community". Daar weet men alles en helpt men iedereen. Snel en gratis. Wie het precies doet en wie die community zijn? Geen idee. Vrijwel iedereen werkt namelijk met een nickname. Anonimiteit is kennelijk ook een groot goed in de elektronische geldwereld.

Dat een financiële wereld zonder enige controle of sturing een absolute utopie is lijkt duidelijk. Geen gevestigde macht zal dat principe ooit overboord gooien. Het is niet voor niets dat centrale banken aan het kijken zijn of men met een vorm van controle moet komen. Aan de ene kant zou dat welkom zijn qua acceptatie door de meeste mensen, aan de andere kant zou het de grondslagen van elektronisch geld volledig onderuit halen.

Het zou daarom goed zijn als er een enige vorm van coördinatie zou komen, zowel qua beheer van software als qua promotie. Deze instantie zou minimaal als centraal aanspreekpunt moeten gaan fungeren. Het zou nog niet de oplossing zijn. Maar het zou in de toekomst zaken wel kunnen helpen en vereenvoudigen.