Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

vrijdag 29 mei 2015

Koersmanipulatie bij Altcoins

Koersmanipulatie bij AltcoinsWe hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) kan bieden voor beleggers. Maar dat er nog een heel groot gat zit tussen de ontwikkelaars van het cryptogeld en de "normale financiële wereld", om het zo maar even te noemen is bekend.

Handelaren op de effectenbeurs, termijnbeurzen, FOREX en optiebeurzen hebben één belangrijk ding gemeen. Alles wat maar neerkomt op koersmanipulatie of andere beïnvloeding van de koers is een zwaar taboe. Het verstoort nu eenmaal de handel. Handel gaat omhoog en omlaag en daar verdien je als handelaar aan. Ingrijpen in de koersvorming door partijen zou niet gedoogd worden. Het elektronisch manipuleren van koersen is waarschijnlijk volkomen nieuw en zou tot revolutie leiden,

Zouden we op de effectenbeurs in Amsterdam openlijk aan geautomatiseerde stabilisatie van de koersen gaan doen dan zou de gehele beurswereld -inclusief alles en iedereen die een vorm van toezicht houdt- al heel snel op de achterste poten staan.Zo niet in de cryptowereld. Niet alleen krijgt de ontwikkelaar van het op zich ingenieuze "stabilisatieprogramma" zoals het eufemistisch wordt genoemd voor de altcoin "Guldencoin" er in de beide fora van de altcoin de handen voor op elkaar, het wordt gewoon openlijk besproken en er worden verbeteringen voor de zelf openlijk gepubliceerde code voorgesteld. Je kunt niet zeggen dat het bij Guldencoin allemaal in het allemaal geniep gebeurt. Dat is zeker niet het geval en dat is op zich te prijzen. Of dit allemaal bewust is of een kwestie van pure naïviteit is niet duidelijk.

Dat het voor een belegger of speculant volkomen oninteressant wordt om in een openlijk gemanipuleerde / gestabiliseerde beleggingsvorm te investeren wordt kennelijk voor lief genomen. Een stabiele wisselkoers voor de bedrijven die Guldencoin als betaalmiddel accepteren heeft een hogere prioriteit dan koersbeweging vanuit de beleggers- en tradingwereld.

Prima, het is op zich een valide keuze die men bij Guldencoin heeft gemaakt en die door de community achter de munt volledig is overgenomen. Men kiest voor de handel. Niet voor koersstijging. En dat is te prijzen in de cryptowereld waar vaak teveel om het snelle geld lijkt te draaien.

Maar dat er hier en daar nog een lange weg te gaan is voordat een altcoin als bijvoorbeeld Guldencoin een serieus te nemen begrip in de financiële wereld is, wordt door dit soort opmerkelijke activiteiten weer eens bevestigd.

Evenals het feit dat de ontwikkelaars met hun streven om hun onmiskenbaar fraaie technische hoogstandjes te produceren nog vrij ver af lijken te staan van de harde dagelijkse realiteit van de financiële markten.
Gebruikte begrippen in koersmanipulatie(cryptogeld)


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


altcoin
  ... De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
beurswereld
  ... Het begrip beurswerld wordt gebruikt om het geheel van beurzen beleggers handelaren en andere financiële tussenpersonen aan te duiden die gezamenlijk de beurs draaiende houden. ...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
koersmanipulatie
  ... koersmanipulatie is de verzamelnaam van een aantal illegale activiteiten zoals het verspreiden van geruchten kleuren van rapporten koersorkestratie en dergelijke...Lees meer
manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer
speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer

woensdag 27 mei 2015

De perfecte timer voor aan- en verkoop van Bitcoin en altcoins

De perfecte timer voor aan- en verkoop van Bitcoin en altcoins

We hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen en tradingsystemen voor de handel in cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ). Hadden we toen een hulpmiddel dat ons hielp de komende trend te bepalen, hier is de bijbehorende "timer" die ons aan gaat geven wanneer het zinvol is om in en uit een positie te stappen. In dit voorbeeld handelen we met EFL ten opzichte van Bitcoin, omdat dit ook in de praktijk vrij gemakkelijk te realiseren is via Bittrex en dergelijke. Een krachtig duo dat elkaars werking kan versterken.


De rode, nogal flink bewegende lijn is de EFL. Het mag duidelijk zijn dat het heel lastig is om daarop te handelen. Het innemen van een positie zal grotendeels neerkomen op dom geluk en dus zal het soms goed gaan maar ook regelmatig flink en kostbaar fout. Maar met de huidige lage koersen van de Altcoins zoals e-Gulden is daar leuk mee te handelen zonder je direct een enorme buil te vallen. Iets dat met aandelen op de effectenbeurs maar al te goed kan lukken.

We handelen dan ook niet op de rode EFL lijn maar op twee afgeleide lijnen, de groene en de blauwe die samen de JSMA timer vormen, een zelf ontwikkelde indicator waarop we -net als bij het trendkanaalssysteem- het intellectueel eigendom vast hebben kunnen leggen.

In de komende maanden zal dit soort systemen voor een aantal aandelen, beursindices en cryptomunten (in elk geval Bitcoin, e-Gulden en Guldencoin)  ter beschikking komen.
Gebruikte begrippen in timerhandelcryptogeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
innemen
  ... ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is...Lees meer
jsma
  ... de jsma of ook wel jcma is een speciaal ontwikkeld dynamisch voortschrijdend gemiddelde dat in combinatie met een tweede gemiddelde uitzonderlijk...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

woensdag 20 mei 2015

Opties op cryptogeld? Waarom niet?

Opties op cryptogeld? Waarom niet?

Velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs mee hebben gewerkt. Terecht want het zijn veelzijdige middelen om het rendement van een aandelenportefeuille fors op te schroeven.

Aangezien cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld )ook veel voor beleggen en speculatie wordt gebruikt krijgen we dan al snel te maken met de vraag of je ook opties op cryptogeld kunt nemen. Het antwoord is "Ja, waarom niet?". U moet alleen zelf even een tegenpartij zoeken.

Wat natuurlijk niet kan is het werken met opties via de gebruikelijke kanalen zoals de optiebeurs die opdrachten van uw bank of commissionair verwerkt. Hoewel er opties op van alles en nog wat te krijgen zijn is er geen optie op cryptogeld. Dat betekent dat we met onderling afspraken moeten gaan werken en dat kan op zich natuurlijk best. Bij dit soort minder officieel geregelde opties spreken we ook wel van premie-affaires.

Alleen hebben we geen garantie op uitvoering zoals bij een optie die via de zogenaamde clearing van de optiebeurs loopt die voor een correcte uitvoering zorg draagt. Niet dat dit erg is maar het geeft wat extra risico van een tegenpartij die de verplichtingen niet nakomt.

opties op cryptogeld
winst/verlies diagram van een optie ratiocallspread. Mag u direct weer vergeten!

Hoe werken opties op cryptogeld?

Stel ik heb een flinke lading e-gulden -Laten we zeggen 150.000 stuks- achter de hand die ik voor 0,4 cent / stuk heb gekocht. Ik wil best een deel kwijt voor 25 cent per 1 januari 2016, een voor 50 cent per 1 janari 2017 en een deel voor €1,- per 1 januari 2018.

Ik vraag voor het kooprecht 1 eurocent stuk. Stel dat ik 3 porties van 50.000 maak dan vraag ik voor de eerste optie €500. De koper daarvan kan per 1 januari 2016 50.000 e-Gulden overnemen voor 50.000*€0,25 = €12.500 euro. De koper heeft dit recht dus ongeacht de koers van dat moment. In vaktermen: De koper heeft een zogenaamde calloptie gekocht (hij heeft een kooprecht gekregen) met e-Gulden als onderliggende waarde. Zelf hebben we deze gedekte calloptie geschreven en daarmee een plicht tot het leveren voor de afgesproken prijs op ons genomen. En die plicht geldt altijd. Ook stijgt een e-Gulden naar €100! (zou niet gek zijn trouwens) En voor die plicht ontvangen we geld. Dit wordt normaal gesproken de optiepremie genoemd. Fascinerende materie, nietwaar?

Zo moet de €0,50 per 1-1-2017 wat meer kosten (heeft een hogere optiepremie) want de kans dat de e-Gulden een jaar later flink gestegen is, is natuurlijk groter. En de €1,- per 1 januari 2018 mag nog wat meer kosten. Want we mogen een verdere stijging op dat moment verwachten

Op deze manier kun je opties op e-Gulden regelen. Nu zijn die dingen op dit moment nog zo goedkoop dat geen zinnig mens dit soort transacties in zijn hoofd zal halen maar het gaat in dit voorbeeld even om het principe. We kunnen op alles wat we willen opties afsluiten en op cryptogeld kan het dus ook. Heel goed zelfs.

Zeker als de koersen straks wat hoger zijn geworden is er een interessante handel in rendement en risico mee mogelijk. Een dergelijke optiehandel vraagt wat organisatie en de nodige software ter ondersteuning van inzicht in vraag en aanbod en doorrekenen van het risico

Een leuk bouwproject voor straks, voor de mensen die nu druk bezig zijn de meest creatieve plannen te realiseren, alleen om ze maar met Guldencoin te kunnen betalen.

Een eigen crypto-optiebeurs waar opties op Bitcoin, e-Gulden en Guldencoin verhandeld worden. Is dat geen cool idee voor de digitale knutselaars onder ons?
Gebruikte begrippen in opties op cryptogeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

zondag 17 mei 2015

Vooroordeel elektronisch geld: Het is volkomen anoniem

Vooroordeel elektronisch geld: Het is volkomen anoniem

Tja, dit is een gevoelig punt waar je zowel met "ja" als "nee" op antwoorden kunt.

Zolang je met transacties binnen het cryptowereldje blijft is niet veel aan de hand. Dat is inderdaad anoniem. Geld dat uw wallet verlaat of binnenkomt is niet van naam of adresgegevens voorzien.

Maar de problemen ontstaan op het moment dat je overgaat van "normaal" geld als de euro of de dollar naar crypto of omgekeerd.Als je geld stort vanaf je bankrekening, bijvoorbeeld met Ideal, dan wordt die transactie verwerkt en opgeslagen bij de leverancier van het cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) die daar tegenover een bedrag in cryptogeld overmaakt. Deze leverancier is wettelijk verplicht hier net als elk ander bedrijf een boekhouding van bij te houden. Mocht de fiscus het op dag een keertje leuk vinden om een overzicht te hebben van iedereen die minimaal één cryptorekening bezit, dan weten ze waar ze dat overzicht kunnen halen. En diegeme is verplicht daaraan mee te werken. Ook dat nog...

Aan de andere kant ligt het nog ingewikkelder. Stel dat we bitcoin, e-Gulden of Guldencoin willen gebruiken om een rekening te betalen die in Euro's luidt. En dat zal op dit moment vrijwel altijd wel het geval zijn. Dan dient het bedrijf dat de betaling in Euro's verricht over de volledige gegevens van de betaler beschikken. Zou men uitbetalen in Euro's op basis van alleen een transactiecode, zoals gebruikelijk in de cryptowereld, dan zal hij beslist juridisch aangepakt worden voor het witwassen van geld van onbekende herkomst.

Omdat er in veel gevallen ook een krediet-aspect aan zal zitten ligt ook daar de FIOD op de loer in verband met overtreden van één van de vele (vrij onbekende) wetten op het gebied van kredietverstrekking. En daar staan in Nederland echt on-Nederlandse straffen van meer dan 40 uur schoffelen op.

Geen zinvolle financiële dienstverlener zal dit risico nemen en daar ligt waarschijnlijk ook de reden van de afstand die veel van dit soort bedrijven houden van dit soort transacties tussen cryptogeld en fiatgeld. Want als er geld door provisie te verdienen valt staan ze normaal gesproken altijd vooraan.

Zakelijke transacties zijn door de wettelijke verplichting van het vermelden van KvK en BTW gegevens op een anonieme manier al helemaal onmogelijk zonder de wet te overtreden.

Kortom, het anoniem in omloop brengen van cryptogeld in de wereld van het fiatgeld is nauwelijks tot niet mogelijk. In elk geval niet zonder het controleerbaar verstrekken van al uw gegevens bijvoorbeeld samen met een ID met burgerservicenummer...

Bouwt u een spaarpot op in cryptogeld zoals zovelen vanwege de komende waardestijging? Dan is het heel verstandig om vanaf de eerste cryptocent die u ontvangt goed bij te houden wat u aan inkomende en uitgaande transacties hebt gedaan. Dan heeft u altijd een alibi bij de fiscus.

Hebt u dat alibi niet, dan zal die fiscus heel graag willen weten waar u die leuke waardestijging vandaan hebt en u desnoods op een enorme naheffing met boete tracteren op de verdenking van zwart werken.

Kortom, het is het beste om cryptogeld binnen het cryptowereldje te houden als u echt anoniem wilt blijven.

En om even op onze kopregel terug te komen? Vergeet die anonimiteit maar als u het cryptogeld praktisch wilt gaan gebruiken.
Gebruikte begrippen in vooroordeel elektronischgeld is anoniem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
wallet
  ... de term "wallet" kennem we natuurlijk als de engelse vertaling van onze portemonnee waarin we ons contacte geld menemen...Lees meer
witwassen
  ... onder witwassen verstaan we het weer in normale omloop brengen van zwart geld zonder dat dit op enigerlei wijze...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

zaterdag 16 mei 2015

Sparen met e-Gulden of guldencoin?

Sparen met e-Gulden of Guldencoin?Het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) maakte vragen los over de beste keuze als je geld wilt beleggen in de huidige Nederlandse altcoins. Tijd dus om dat eens te beschouwen.

Als we bij de twee Nederlandse altcoins kijken, dan zien we een flink verschil van aanpak. Bij Guldencoin zet men duidelijk in op het gebruik als betaalmunt middels allerlei hulpmiddelen waarmee het betaalgemak in de buurt van dat van de Euro zou moeten kunnen komen. Meestal via een omwisselmechanisme waarmee de Guldencoins in Euro's worden omgezet. Ook benadert men actief partijen om op dat gebied zaken mee te doen. De bonte lijst van merchants (bedrijven die de Guldencoin als betaalmiddel accepteren) bestaat nu nog vooral uit wat kleinere zaakjes in nichemarkten en horeca maar wie weet kan er een grote klant worden gestrikt als men wat meer aandacht aan de marketing zou schenken.

Bij e-Gulden zul je nog tevergeefs zoeken naar dit soort betaalhulpmiddelen. Ze zijn wel degelijk gepland maar lijken geen prioriteit te hebben. e-Gulden heeft namelijk de filosofie dat de munt eerst naar een redelijk niveau getild moet worden qua waarde en naamsbekendheid (zal voor een groot deel samengaan) voordat het zin heeft deze munt als betaalmiddel in te zetten.

Sparen is daar dus het devies. Omdat de e-gulden een schaars product is waarvan er slechts 21 miljoen op de markt komen kan dat relatief snel een koersopdrijvend effect hebben. Elke e-Gulden die middels Euro's of Bitcoins wordt aangeschaft is er eentje minder uit de pot van 21 miljoen. Elke e-Gulden die voor een aankoop wordt gebruikt en daartoe eerste weer wordt omgezet in Euro's komt weer keurig terug in de pot met beschikbare e-Guldens en verkleint daarmee de schaarste. Door het aanbieden van verkoopproducten haal je in feite de eigen filosofie onderuit.

Kortom, e-Guldens aankopen vergroot de schaarste en daarmee de waarde, e-Gulden voor verkopen gebruiken verkleint de schaarste en daarmee de waarde. Aangezien Guldencoin voor het omgekeerde model kiest zal er eerder een groeiend aanbod van Guldencoins komen dan dat daar een schaarste ontstaat. Van een concreet groeimodel is daarmee geen sprake. Het feit dat Guldencoin een hele grote pot heeft die pas over een groot aantal jaren ter beschikking komt drukt in dit verband ook de prijs.

Daarmee is de vraag uit de titel voor iedereen zelf te beantwoorden. Kiest u voor een munt om mee te betalen bij een nog klein maar mogelijk groeiend aantal winkels dan is Guldencoin uw keuze. Kiest u voor een munt die binnen afzienbare tijd een flinke waardestijging kan laten zien dan kiest u voor de e-Gulden.
Gebruikte begrippen in sparen met guldencoin en egulden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

dinsdag 12 mei 2015

De administratie van elektronisch geld

De administratie van elektronisch geld

Een groot verschil tussen elektronisch geld en bijvoorbeeld de dollar of de euro is de manier van administreren. Een bank voert transacties voor u uit en berekent op basis daarvan uw saldo dat u op allerlei manieren te weten kunt komen. Tegenwoordig wordt het saldo bijna of geheel realtime berekend.

Bij munten als Bitcoin en andere zogenaamde altcoins werkt dit wat anders. Vanaf het moment dat u deel gaat nemen door een wallet te downloaden en op uw computer te installeren zal elke transactie die u doet bewaard worden. Dus als u twee keer tien e-Gulden (of een willekeurige andere munt) ontvangt en daarna 2 e-Gulden uitgeeft dan ziet uw transactiehistorie er als volgt uit:

in 10 EFL
in 10 EFL
uit 2 EFL

Uw wallet weet nu wel te berekenen dat uw huidige saldo 10+10-2 = 18 is. En als u bijvoorbeeld 15 uit wilt geven dan kan dat dus. Echter, de software zal dit anders afhandelen. Er worden dan twee transacties gemaakt. Eentje van 18 EFL naar de ontvanger en eentje van 3 EFL van de ontvanger naar u. U houdt dus keurig 3 EFL over en de ontvanger heeft 18-3 = 15 EFL bijgeschreven gekregen.

De administratie van elektronisch geld
Zou u 20 EFL over willen maken dan lukt dat niet want u kunt niet "rood" staan. De techniek staat dat niet toe. Hoewel het wel te simuleren is en het een kwestie van tijd is voordat iemand een "leen-mechnisme" voor cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld ) ontwikkelt. Het probleem zit hem meer in de hele organisatie er om heen dat dan wel erg op een bank gaat lijken.

Dit op het eerste gezicht wat ingewikkelde mechanisme is nodig omdat we geen elektronische munt in stukken kunnen verdelen om exact "gepast" te betalen.

Nu merkt u als gebruiker niets van deze manier van overboeken. De gehele administratie wordt vastgelegd in een boekhouding ofwel een ledger in het Engels. En die ledger is opgeslagen in de blocks van de blockchain. En de  ledger is op een groot aantal computers opgeslagen. Ook op uw computer is een kopie terug te vinden als u een wallet hebt geïnstalleerd en deze inmiddels met het netwerk gesynchroniseerd is.

We stellen het proces nu zeer sterk vereenvoudigd voor. In werkelijkheid zijn er allerlei controles en verificaties toegevoegd, om over alle versleuteling om zaken onleesbaar te maken voor onbevoegden maar te zwijgen. Maar goed, we hebben het niet voor niets over cryptogeld, nietwaar?

Inmiddels zijn er andere partijen als IBM en de bank UBS die aan het studeren zijn op andere toepassingen voor de blockchain technologie.

Sommigen zien het als de volgende fase voor internet. We gaan er ongetwijfeld nog heel veel van horen. In deze video wordt de technologie nog eens duidelijk uitgelegd.

Gebruikte begrippen in administratie elektronisch geld


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
overboeken
  ... in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen namelijk een biedprijs en een laatprijs  waartegen de afgever...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
wallet
  ... de term "wallet" kennem we natuurlijk als de engelse vertaling van onze portemonnee waarin we ons contacte geld menemen...Lees meer

zondag 10 mei 2015

Vooroordeel Elektronisch geld: Je kunt er geen rente op ontvangen

Vooroordeel Elektronisch geld: Je kunt er geen rente op ontvangenDit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt. Het verhaal over rente is niet waar maar het is niet uit te roeien. Neem het volgende voorbeeld:

Kees wil een ijsje maar hij heeft geen geld. Hij leent dus 2500 NLG van Piet met de belofte die over een jaar terug te betalen met 10% rente. Piet schrijft de 2500 NLG over naar Kees en die koopt daar het ijsje voor. Iedereen blij.

Een jaar later. Kees maakt de geleende 2500 NLG weer over naar Piet samen met 250 NLG rente. Inderdaad, wat je noemt een woekertarief vandaag de dag, maar dat even terzijde.

Kees heeft dus 250 aan rente betaald. Piet heeft 250 aan rente ontvangen. Niets aan de hand dus. En voor NLG mogen we van alles invullen. Iets wat sommigen dan als tegenargument aanvoeren is de beweeglijkheid. Het geld dat je tzt terugbetaalt heeft inmiddels een andere waarde. Dit is alleen waar in vergelijking met andere munten. 2500 NLG blijft 2500 NLG. En dat geldt trouwens altijd. Uw lening in Euro's verandert ook in waarde ten opzichte van de Usdollar of de Russische Roebel. Maar dat wordt als iets vanzelfsprekends gezien.

Vooroordeel Elektronisch geld: Je kunt er geen rente op ontvangen


De verwarring ontstaat doordat het geld hier wel degelijk wordt overgemaakt. Op het moment dat we geld lenen bij een bank dan zal die bank uw geldlening niet uit de eigen geldvoorraad halen maar alleen je negatieve saldo op je rekening verhogen. Het geld dat je uitgeleend krijgt bestaat namelijk niet echt maar alleen als een getal in een computer. Bij cryptogeld (of zoals we nu liever zeggen schaduwgeld )lukt dat niet, dat zul je echt over moeten maken.

Een andere bron van verwarring is rente op spaargeld. Dat betaalt de bank u ook alleen maar omdat ze er zelf meer voor kunnen ontvangen door het weer uit te zetten. Maar bij elektronisch geld hebben we geen bank. Althans nog niet. Dus er is niemand die het voor ons uit gaat zetten om ons rente te betalen. Rente zien we dus alleen bij onderlinge leningen en niet bij spaargeld.

Maar wie weet gaat er wel eens iemand fiatgeld uitgeven met cryptogeld als dekking en zich bank noemen. Onmogelijk is het zeker niet. En waarbij deze bank tegen elke Bitcoin in kas 33 Bitcoin uit mag lenen. Een raar voorbeeld? Nou, niet als je in plaats van Bitcoin "euro" invult want uw huidge bank doet dagelijks niets anders.

Maar het verhaal dat je met elektronisch geld geen rente kunt betalen of ontvangen is dus niet waar.
Gebruikte begrippen in rente op elektronisch geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
geldvoorraad
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
russische roebel
  ... de russische roebel is de nationale munteenheid van rusland de iso valutacode van de russische roebel is rur...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

maandag 4 mei 2015

Speciaal gebruikersforum voor Guldencoin

Speciaal gebruikersforum voor Guldencoin De community rond Guldencoin had in de gaten dat het huidige formum niet iedereen aanprak. En het is geen community die dan een afwachtende houding aanneemt, integendeel. Men vat de koe bij de horens en gaat aan de gang. Dat zouden meer community's moeten doen.

En er zijn dan ook stappen genomen om tot een speciaal gebruikerforum te komen, iets wat natuurlijk een niet te onderschatten voordeel voor die gebruikers is...

Het nieuwe forum is te bereiken op https://guldencoin.zone/.

Qua opzet is het de bedoeling de lezers op een logische volgorde langs de onderwerpen te leiden, zodat men geleidelijk aan meer over de guldencoin te weten kan komen. Zelf zijn we geneigd het taalgebruik vooral voor de leek op het gebied van Elektronisch geld nog steeds vrij technisch te vinden maar dat zijn ongetwijfeld aanloopproblemen die geleidelijk aan wel zullen verdwijnen.


Speciaal gebruikersforum voor Guldencoin


We zijn benieuwd of gebruikers van Guldencoin dit forum op waarde zullen weten te schatten.

En dan op naar de volgende...Er zijn al aankondigingen op Facebook dat een derde partij zich in de coulissen aan het warm lopen is om de volgende partij voor de enige munt van Nederland te worden. En de lokroep van het grote geld in navolging van Bitcoin, zal er beslist voor zorgen dat er nog vele altcoins voor het Nederlandse taalgebied zullen volgen.

Het zijn zeker interessante tijden voor de liefhebber voor cryptogeld.


Update

Het ziet er na enkele dagen naar uit dat de technische discussies van het oude naar het nieuwe forum zijn verplaatst...Voor een forum dat bedoeld was voor "gewone mensen" een slechte zaak...

zaterdag 2 mei 2015

Nieuwsbrief e-Gulden mei

Nieuwsbrief e-Gulden mei

De Nederlandse altcoin e-Gulden is weer met de periodieke nieuwsbrief gekomen. Deze nieuwsbrief staat in het kader van een terugblik op het afgelopen jaar en geeft wat indicaties over wat de bezitters van de e-Gulden in de komende tijd te wachten staat.

Uit het vrijwel dode forum en de wat gedateerde website krijgt een buitenstaander waarschijnlijk snel de indruk dat e-Gulden een beetje op de laatste benen loopt. Maar schijn lijkt hier behoorlijk te bedriegen. Na ooit een wat valse start gemaakt te hebben lijkt het team dat de e-Gulden daarna heeft overgenomen nu duidelijk op weg naar een definitieve doorstart, waarin hetgeen men uit de geschiedenis van de eigen munt en ook van andere collegamunten heeft geleerd, wordt meegenomen in een totaal nieuw product. De inpanning die hiervoor nodig is, is dan ook de reden van de huidige schijnbare stilte (voor de storm?).

Nieuwsbrief e-Gulden mei


De schrijvers van de nieuwsbrief (het bestuur van de E-Gulden Foundation) gaan uitgebreid in op de situatie in de wereld van het elektronische geld in het algemeen en de wijze waarop dit nu maatschappelijk wordt ontvangen. De argumenten die men daarbij hanteert zijn bekend. De voornaamste: De moeilijkheidsgraad van elektronisch geld is nog veel te hoog, wat niet-technische mensen teveel afschrikt om zich er echt in te verdiepen.

Daarom komt bij de nieuwe ontwikkelingen de nadruk te liggen op gebruiksgemak. Want dat de huidige QT walletsoftware uitblinkt door duidelijkheid zal geen mens willen beweren. Er kan het één en ander op betalingsgebied mee. Dat is zeker. Maar hoe? Voor veel mensen is en blijft het een raadsel.

En dan kun je nog zoveel handleidingen schrijven, als iemand niet binnen een zeer korte tijd intuïtief snapt hoe het allemaal werkt, dat gaat hij echt die handleiding er niet bij halen. Hij of zij haakt gewoon af. Zo dringend is deelname aan elektronisch geld voor de meeste mensen nu ook weer niet.

Maar goed, de e-Gulden Foundation geeft aan optimale gebruikersvriendelijkheid voortaan als leidraad te nemen en heeft zich tot doel gesteld alle huidige bezwaren op het gebied van de bediening van de software weg te nemen met een revolutionair nieuw product dat de lat voor zichzelf hoog gaat leggen.

Vanuit een check of men niets over het hoofd ziet is een eenvoudige enquête opgenomen waar u uw bezwaren tegen de huidige e-Gulden of elektronisch geld in het algemeen kunt uitspreken. Maak daar dus vooral gebruik van.

De meest recente nieuwsbrief is [hier] te vinden. Krijgt u hem nog niet toegezonden dan kunt u zich [hier] eenvoudig en vrijblijvend abonneren. Voor iedereen met belangstelling in de wereld van het elektronische geld zeker de moeite van het lezen zeker waard. En we kijken met spanning uit naar de aangekondigde, veelbelovende technische ontwikkelingen.

vrijdag 1 mei 2015

"open source" wordt de doodklap van Elektronisch geld

"open source" wordt de doodklap van Elektronisch geld

Op de websites van Bitcoin en altcoins als e-Gulden en Guldencoin wordt als "Het" grote voordeel van elektronisch geld het feit in de strijd gegooid dat het van niemand is, dat het "decentraal" is en dat iedereen er gezellig aan mee kan doen. Meestal wordt het geheel aangeduid als "open source" hoewel dat begrip eigenlijk in de softwareontwikkeling thuis hoort.

Het is echter maar de vraag of dit nu een voordeel is of wellicht de grootste hinderpaal om het ooit goed geregeld en ingevoerd te krijgen. Veel mensen zouden het idee dat iedereen die dat wil iets aan de software van zijn bank mag sleutelen geen prettig idee vinden. Sterker nog, men zou van zijn geld vandaag nog van die bank af halen.

Waarom het bij elektronisch geld dan plotseling een doorslaggevend voordeel zou zijn kun je je dan ook afvragen. De voorstanders zien "open source" zoals het dan heet als een ultieme uiting van democratische principes. Niemand die meer zegt wat er gebeuren moet, zoals dat nu in de geldwereld door mensen als Draghi gebeurt. Meestal gestuurd door geopolitieke overwegingen.

In de wereld van het elektronische geld wordt alles beheerd door de "community". Enkele tientallen technisch zeer begaafde personen (in 99,99% van het mannelijk geslacht) die dan gezamenlijk bepalen wat de wereld wil en hoe die wereld dat wil. Tenslotte zijn zij de wereld op dat moment. En iedereen die een beetje C++ spreekt mag meedoen. Wat wil je nog meer?

Of de rest van de wereld hen vanwege deze C++ kennis ook ziet als de ideale bewakers van de landelijke, Europese of zelfs wereldwijde financiën komt daar verder bij niemand op. Dat dit uiteindelijk wel eens de doodklap van hun technische hoogst fraaie project kan gaan worden is al helemaal iets waar niet over gedacht wordt. Immers, alles is "open source " en iedereen mag dus meedoen en de boel controleren.

Dat het feit dat iedereen en niemand verantwoordelijk is voor de software en de opslag van het geld (want zo ervaren mensen dat toch echt) eerder afschrikt dan meehelpt bij acceptatie lijkt duidelijk. Waar moet je heen met vragen? Met problemen? Met grote of kleine storingen? Voor de ontwikkelaars is die vraag duidelijk: U moet zich gewoon wenden tot "de community". Daar weet men alles en helpt men iedereen. Snel en gratis. Wie het precies doet en wie die community zijn? Geen idee. Vrijwel iedereen werkt namelijk met een nickname. Anonimiteit is kennelijk ook een groot goed in de elektronische geldwereld.

Dat een financiële wereld zonder enige controle of sturing een absolute utopie is lijkt duidelijk. Geen gevestigde macht zal dat principe ooit overboord gooien. Het is niet voor niets dat centrale banken aan het kijken zijn of men met een vorm van controle moet komen. Aan de ene kant zou dat welkom zijn qua acceptatie door de meeste mensen, aan de andere kant zou het de grondslagen van elektronisch geld volledig onderuit halen.

Het zou daarom goed zijn als er een enige vorm van coördinatie zou komen, zowel qua beheer van software als qua promotie. Deze instantie zou minimaal als centraal aanspreekpunt moeten gaan fungeren. Het zou nog niet de oplossing zijn. Maar het zou in de toekomst zaken wel kunnen helpen en vereenvoudigen.

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.