Pagina's

donderdag 9 april 2015

Vooroordeel elektronisch geld: Het vergroot de kloof tussen arm en rijk

Vooroordeel elektronisch geld: Het vergroot de kloof tussen arm en rijkHet is een bekend gegeven dat in de moderne wereld de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Dit ondanks de vele "socialistische" stromingen in de wereld waar nivellering hoge ogen gooit maar waar theorie en praktijk ook weer weerbarstiger zijn dan je in eerste instantie zou denken.

Het is de grote vraag in hoeverre elektronisch geld hier veel aan zal gaan veranderen. Immers, de rijken kunnen grotere hoeveelheden elektronisch geld kopen en kunnen zich dat ook al permitteren in een vroeg stadium.

Weliswaar zijn de elektronische munten dan nog goedkoop, er zit voor de early adopters altijd een zeker risico aan dat een rijk persoon niet tot nauwelijks zal raken maar dat een armer persoon er van weerhoudt om deel te nemen. Dit ondanks het feit dat hij in een vroeg stadium met een goedkope munt wel degelijk een grote kans op een flinke financiƫle klapper heeft.

Al met al zit hier dus een risico dat het vooroordeel inderdaad klopt. De rijken kunnen eerder instappen, kunnen een groter risico nemen en zullen straks rijker zijn dan ooit, alleen zal hun rijkdom uitgedrukt worden in elektronisch geld in plaats van in euro's, dollars en dergelijke.

De community's achter het elektronische geld onderkennen deze problemen wel en proberen door het simpel weggeven van geld aan wie het maar hebben wil, iedereen er bij te betrekken. Erg werken doet dit in de praktijk nog niet, zo valt op de diverse fora terug te vinden. Omgerekend naar bekende dagelijks gebruikte valuta gaat het hier om zeer geringe bedragen, waar men kennelijk niet de moeite voor wil doen. Zie ook het artikel over distributie.

Het lijkt er dus op dat louter de invoering van elektronisch geld de kloof tussen arm en rijk niet op zal lossen, maar dat er inderdaad een risico in zit dat deze hierdoor sterker vergroot zal worden. In die zin lijkt het denivellerend te werken
Gebruikte begrippen in kloof tussen arm en rijk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiƫle weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.