donderdag 9 april 2015

Vooroordeel elektronisch geld: Het vergroot de kloof tussen arm en rijk

Vooroordeel elektronisch geld: Het vergroot de kloof tussen arm en rijkHet is een bekend gegeven dat in de moderne wereld de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Dit ondanks de vele "socialistische" stromingen in de wereld waar nivellering hoge ogen gooit maar waar theorie en praktijk ook weer weerbarstiger zijn dan je in eerste instantie zou denken.

Het is de grote vraag in hoeverre elektronisch geld hier veel aan zal gaan veranderen. Immers, de rijken kunnen grotere hoeveelheden elektronisch geld kopen en kunnen zich dat ook al permitteren in een vroeg stadium.

Weliswaar zijn de elektronische munten dan nog goedkoop, er zit voor de early adopters altijd een zeker risico aan dat een rijk persoon niet tot nauwelijks zal raken maar dat een armer persoon er van weerhoudt om deel te nemen. Dit ondanks het feit dat hij in een vroeg stadium met een goedkope munt wel degelijk een grote kans op een flinke financiƫle klapper heeft.

Al met al zit hier dus een risico dat het vooroordeel inderdaad klopt. De rijken kunnen eerder instappen, kunnen een groter risico nemen en zullen straks rijker zijn dan ooit, alleen zal hun rijkdom uitgedrukt worden in elektronisch geld in plaats van in euro's, dollars en dergelijke.

De community's achter het elektronische geld onderkennen deze problemen wel en proberen door het simpel weggeven van geld aan wie het maar hebben wil, iedereen er bij te betrekken. Erg werken doet dit in de praktijk nog niet, zo valt op de diverse fora terug te vinden. Omgerekend naar bekende dagelijks gebruikte valuta gaat het hier om zeer geringe bedragen, waar men kennelijk niet de moeite voor wil doen. Zie ook het artikel over distributie.

Het lijkt er dus op dat louter de invoering van elektronisch geld de kloof tussen arm en rijk niet op zal lossen, maar dat er inderdaad een risico in zit dat deze hierdoor sterker vergroot zal worden. In die zin lijkt het denivellerend te werken