maandag 30 maart 2015

Vooroordeel Elektronisch geld: Het is voor en van criminelen

Vooroordeel Elektronisch geld: Het is voor en van criminelen

Enige tijd geleden doken er koppen op in de media over het gebruik van Elektronisch geld door criminelen. Met name de Bitcoin moest het daarbij ontgelden.

Een beruchte zaak werd bijvoorbeeld de website Silk Road. Dit was een website die fungeerde als een soort online zwarte markt. De site werd in 2013 offline gehaald. Op het platform werden vooral illegale zaken als drugs en wapens verhandeld. Er werd betaald met bitcoin, wat uiteraard door de media zeer werd uitvergroot.

En dat gold met name ook voor een nieuw fenomeen, de met zogenaamde ransomware besmette computers. Hierbij werd de computer geïnfecteerd met een virus dat er voor zorgde dat de computer bij de eerstvolgende start vastliep en alleen weer vrijgegeven kon worden met een wachtwoord. Dit wachtwoord verkreeg men pas als er een bedrag in bitcoin was overgemaakt aan de criminelen die de computer besmet hadden. Iets wat de mensen kennelijk benauwder maakte dan het feit dat hun computer besmet geraakt was.

Dat bankrovers een voorkeur hebben voor euro's en dollars vinden de media overigens niet iets dat aan de munt zelf te wijten is.

Natuurlijk is de bitcoin te misbruiken voor criminele doeleinden. Ook in dat opzicht doet deze vorm van Elektronisch geld niet onder voor elke andere valuta. En het is ook nog geen voor de hand liggende keuze, want hoewel ook hier weer het verhaal de wereld in geholpen is dat bitcoins niet te traceren zouden zijn, is het maar de grote vraag of dit zo is. Het is veel misschien veel werk, dat wel. Maar het is in principe mogelijk.

Kortom, de criminele inslag van de Bitcoin moet zoals zoveel onzin over deze munt naar het rijk der fabeltjes worden verwezen.