Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

maandag 30 maart 2015

Vooroordeel Elektronisch geld: Het is voor en van criminelen

Vooroordeel Elektronisch geld: Het is voor en van criminelen

Enige tijd geleden doken er koppen op in de media over het gebruik van Elektronisch geld door criminelen. Met name de Bitcoin moest het daarbij ontgelden.

Een beruchte zaak werd bijvoorbeeld de website Silk Road. Dit was een website die fungeerde als een soort online zwarte markt. De site werd in 2013 offline gehaald. Op het platform werden vooral illegale zaken als drugs en wapens verhandeld. Er werd betaald met bitcoin, wat uiteraard door de media zeer werd uitvergroot.

En dat gold met name ook voor een nieuw fenomeen, de met zogenaamde ransomware besmette computers. Hierbij werd de computer geïnfecteerd met een virus dat er voor zorgde dat de computer bij de eerstvolgende start vastliep en alleen weer vrijgegeven kon worden met een wachtwoord. Dit wachtwoord verkreeg men pas als er een bedrag in bitcoin was overgemaakt aan de criminelen die de computer besmet hadden. Iets wat de mensen kennelijk benauwder maakte dan het feit dat hun computer besmet geraakt was.

Dat bankrovers een voorkeur hebben voor euro's en dollars vinden de media overigens niet iets dat aan de munt zelf te wijten is.

Natuurlijk is de bitcoin te misbruiken voor criminele doeleinden. Ook in dat opzicht doet deze vorm van Elektronisch geld niet onder voor elke andere valuta. En het is ook nog geen voor de hand liggende keuze, want hoewel ook hier weer het verhaal de wereld in geholpen is dat bitcoins niet te traceren zouden zijn, is het maar de grote vraag of dit zo is. Het is veel misschien veel werk, dat wel. Maar het is in principe mogelijk.

Kortom, de criminele inslag van de Bitcoin moet zoals zoveel onzin over deze munt naar het rijk der fabeltjes worden verwezen.

zondag 29 maart 2015

Elektronisch geld of cryptogeld?

Elektronisch geld of cryptogeld?

Als we het hebben over Elektronisch geld dan is dat technisch uitgevoerd als zogenaamd cryptogeld, cryptovaluta , digitaal geld of cryptocurrency. Allemaal termen voor hetzelfde. Zelfs de term supergeld wordt al gebruikt omdat dit de moderne munt meer eer aandoet dan het sinistere cryptogeld. Crypto heeft namelijk geen echt prettige betekenis in het woordenboek.

De term "crypto" is daarbij afgeleid van de wetenschap van de cryptografie. Het gebruik van cryptografie is al zo oud als de weg naar Rome en werd altijd al gebruikt om boodschappen onleesbaar te maken voor de mensen voor wie ze niet bedoeld waren. Met name militairen waren hier zeer geïnteresseerd in, zeker toen men gebruik ging maken van allerlei elektronische communicatie (inclusief radio en dergelijke) die iedereen zonder meer af kon luisteren. Dan was het wel wenselijk dat de tegenpartij (de vijand zogezegd) de boodschap niet begreep.

Zo verstuurde het geallieerde hoofdkantoor in Londen per radio de boodschap "Jean à de longue moustache" met als betekenis dat de invasie in Europa nabij was. Deze boodschap was bedoeld voor het Franse verzet. maar het probleem bij deze zeer primitieve (maar zeer effectieve) manier van versleutelen is dat er aparte afspraken gemaakt moesten worden over de betekenis.

Bij moderne elektronische cryptografie is dat niet meer nodig. Door gebruik te maken van ingebouwde sleutels kan de code ontcijferd worden. Dat vraagt wel enorm veel rekenkracht die de doorsnee computer ver te boven gaat.

De codering van een elektronische munt als Bitcoin (en afgeleide munten als e-gulden en guldencoin) is volledig op elektronische cryptografie gebaseerd. De codering van de munt is naast de cryptografie voorzien van een zogenaamd proof-of-work schema. In feite een stukje extra code dat gebruikt wordt om het geld te genereren, om het te controleren op echtheid en om er daadwerkelijk veilig mee te handelen.

Cryptogeld is daarmee niet meer dan een stuk versleutelde code waarin de transacties worden opgeslagen. Cryptogeld is pure internetcode. Net als verreweg het meeste geld dat ook gewoon als een code wordt aangehouden, alleen staat die code op de computer van de bank in plaats van "in de cloud" zoals bij elektronisch geld.

Geen munten of bankbiljetten

Cryptogeld bestaat niet in een fysieke vorm. Je kunt het niet woedend verscheuren, je kunt je sigaar er niet mee aansteken of bepalen wie er mag beginnen met voetballen. Het kan niet in een spaarvarken. Verder kun je met elektronisch geld bijna alles wat met ander giraal geld ook kan.

Cryptogeld kan al veel

Betalen, geld ontvangen, sparen. Het kan allemaal gewoon. Hooguit zitten de invullenvakjes en de knoppen op het scherm op een andere plek dan u bij uw bank gewend bent.


 Cryptogeld uit een ander artikel


Het is tegenwoordig één van de meest gestelde vragen: “Wat is cryptogeld nu eigenlijk voor iets?”

Digitaal geld

Eenvoudig gesteld is cryptogeld een digitale geldvorm ofwel een vorm van geld waarbij alle transacties in dat geld online gebeuren. Om het eenvoudig te houden kun je stellen dat cryptogeld een digitale vorm van geld is waarbij alle transacties online worden gedaan

cryptogeld is een vorm van geld

Cryptogeld is een manier om geld uit te wisselen. Dus gewoon datgene te doen dat we elke dag een aantal malen doen. En we iedere keer als we een betaling verrichten. Maar omdat veiligheid in de financiële wereld al sinds de eerste struikrovers een belangrijk aspect is, worden alle transacties en hun opslag versleuteld.


Alles is versleuteld

Dat versleutelen wordt cryptografie genoemd en zo komt cryptogeld uiteraard ook aan de naam. Er zijn in de loop der Jaren vele pogingen gedaan om een werkende versie van digital geld te maken. Maar de eeste cryptomunt die enige erkenning kreeg en kon gan groeien was Bitcoin.

Satoshi Nakamoto

Bitcoin is ontworpen door ene Satoshi Nakamoto. De echte persoon die achter deze naam schuil gaat is tot op de dag van vandaag niet bekend. Toen Bitcoin meer success begon te krijgen kwamen er al snel meer spelers op de markt .

Bedreiging of verrijking?

Vrijwel allemaal zijn deze munten van Bitcoin afgeleid. Deze afgeleide munten worden “altcoins” genoemd. Sommigen zien deze zogenaamde altcoins als een bedreiging van het echte en enige Bitcoin waar je je verre van moet houden. Anderen zien het als een noodzakelijke verrijking.

De eerste afsplitsingen

Daar komt nog bij dat we binnen de wereld van Bitcoin zelf ook al afsplitsingen beginnen te zien, bijvoorbeeld de afsplitsing van BCC ofwel bitcoin cash per 1 augustus 2017. Nieuwe afsplitsingen van Bitcoin zijn op het moment van schrijven (dec. 2017) al aangekondigd.

zaterdag 28 maart 2015

Vooroordelen Elektronisch geld: "Het is beleggingsfraude"

Vooroordelen Elektronisch geld: "Het is beleggingsfraude"Je hebt wel eens het gevoel dat je geen krant meer open kunt slaan of er wordt wel aandacht besteed aan een vorm van beleggingsfraude. U kent het wel. Een snelle jongen met een goed verhaal bepraat mensen om geld te steken in een belegging. Het gaat meestal om een belegging in iets exotisch. Een simpel beleggingsfondsje is er meestal niet bij. Ook gaat het bijna altijd om investeringen van meer dan €50.000 want dan is er geen verantwoording schuldig aan de Autoriteit Financiële Markten.

Het geld wordt daarna vaak omgezet in dure auto's. jachten, mooie vrouwen en andere aantrekkelijke zaken. Maar het wordt niet belegd. Wel wordt een deel van de inzet gedurende één of twee jaar gebruikt om een zogenaamd rendement uit te betalen zodat deze fraudevorm een flinke tijd volgehouden kan worden.

Er is maar één reden dat deze simpele vorm van frauderen zo eenvoudig is, zo vaak voorkomt en zo lang volgehouden kan worden en dat is dat de hebzucht van mensen geen grenzen kent. Als mensen denken ergens gemakkelijk rijk mee te kunnen worden dan zetten ze alle nuchterheid en ratio opzij. Vooral mensen die al wat geld hebben lijken er aan verslaafd te raken en willen alleen maar meer. Meer. Meer. En dan is die aardige jongen met dat goede verhaal best bereid om als huisdealer voor deze verslaafden op te treden.

Maar er is nog een aspect. Als men het doorkrijgt is de drempel om naar de politie te stappen heel hoog. Niet alleen schamen de slachtoffers zich dat ze er in getrapt zijn, de kans dat de politie het oppakt is ook heel klein.

Mensen lezen de gevallen die wel justitie en daarmee de media halen en zijn geneigd om iedereen die met iets op het gebied van geld aankomt en die niet bij een "nette bank" werkt op voorhand te wantrouwen.

Op het moment dat elektronisch geld gepresenteerd zou worden als simpele snelle rijkmaker dan gaan alle hakken in de grond en wordt er niet meer serieus naar het product gekeken, hoe goed het ook is. Het is dus van groot belang een realistisch beeld te scheppen. Natuurlijk hebben de early adopters van  Bitcoin daar leuk aan verdiend. Maar dat doet iedereen die in een vroegtijdig stadium en een bedrijf of een product stapt voordat de massa het doorkrijgt. Daar hoef je geen elektronisch geld voor te hebben.

Elketronisch geld kan, mits met mate en verstand ondergebracht in een goed gespreide portefeuille, een interessante beleggingsvorm zijn met de onvermijdelijke koppeling van een hoog rendement met een hoog risico. Als we dat risico in de hand houden door met mate te investeren dan is de beschuldiging dat elektronisch geld een vorm van beleggingsfraude zou zijn, inderdaad een volkomen uit de lucht gegrepen vooroordeel.

Vooroordelen Elektronisch geld: "Het is een reclamedingetje"

Vooroordelen Elektronisch geld: "Het is een reclamedingetje"

De moderne westerse mens krijgt volgens onderzoek per dag ongeveer 3000 reclameuitingen te zien. Gelukkig voor ons en pech voor de markteers zijn onze hersenen zo geconditioneerd dat we het grootste deel nooit zullen zien en al zeker niet opnemen.

In de loop der tijden heeft men dan ook van alles bedacht om maar op te vallen. En vooral bij winkeliers en winkeliersverenigingen hebben we allerlei soorten van "geld", "munten" en dergelijke voorbij zien komen die in feite een apart vormgegeven waardebon waren. We hebben het eigenlijk over een vorm van een kortingsbon die alleen bij de betreffende winkelier of het winkelcentrum in te wisselen was.

De Nederlander is dus gewend om geld-achtige zaken direct als nep in het betreffende hokje te zetten en als zodanig te beoordelen. En omdat het in het nep-hokje zit is het ook niet van belang om er echt naar te kijken want dat is zonde van de kostbare tijd.

De groeperingen die zich bezighouden met marketing van elektronisch geld als de e-gulden en de guldencoin zouden zich van dit vooroordeel bewust moeten zijn. Het zomaar uitdelen ligt erg dicht bij het uitdelen van de waardebon en de doorsnee ontvanger is zich er totaal niet van bewust dat het minimale bedrag dat hij nu toegeschoven krijgt, in de nabije toekomst wel eens een kapitaal waard kan worden.

vrijdag 27 maart 2015

Waar is mijn elektronische geld?

Waar is mijn elektronische geld?

Een groot verschil van elektronisch geld met geld als de euro en de dollar komt voort dat deze niet ondersteund worden door een onderliggende waarde, zoals dat bijvoorbeeld goud was. U hebt met uw biljet van van 5 euro dan ook geen aandeel in "iets" dat ergens zou liggen. Dat was vroeger wel. Uw bankbiljet kon u toen in theorie inwisselen in een hoeveel goud ter waarde van 5 euro.

Bij elektronisch geld ligt er wel degelijk een onderliggende waarde achter. Elektronische munten, moeilijk te maken. Alleen met heel veel rekenkracht op een computer is een dergelijke munt te maken. Dat kost geld aan computercapaciteit en elektriciteit. Ze worden "in the cloud" opgeslagen, zoals dat heet.

In uw portemonnee of wallet kunt u zien welk deel van de munten in de cloud van u is. Hoeveel u er bezit en tot wel aantal achter de komma. Bij een bitcoin kunnen we tot een honderdmiljoenste gaan (1 satoshi) dus dat zijn flink wat cijfers achter de komma.

Nu liet men vroeger zijn goud en zilver natuurlijk ook niet rondslingeren. Dat ging naar een veilige bewaarplaats ofwel naar een kluis achter het schilderij met het portret van één van onze voorvaderen erop.

Voor die kluis was een sleutel nodig. Bij een kluis bij een bank zelfs meerdere om hem te openen, maar de eigenaar had altijd de unieke sleutel in handen. Het was meestal een bijzondere sleutel die de "hakkenbar" in het winkelcentrum op de hoek niet even kan kopiëren.

Bij de wallet op uw computer is dat niet anders. De sleutel is ook hier een bijzonder exemplaar dat in de software zit "ingebakken" en dat u dus niet zomaar even kunt wijzigen. Maar dat betekent wel dat iedereen die uw computer steelt via die software bij uw wallet en dus bij uw sleutel kan komen. En daarom hebben we er nog eentje. Een wachtwoord van 10 cijfers en letters dat alleen u weet. En zonder dat wachtwoord is het niet mogelijk om elektronisch geld over te schrijven naar een ander.

Kortom, elektronisch geld lijkt in veel opzichten op het geld van vroeger dat nog edelmetaal als onderpand had. En daarmee lijkt het minder op de munten als de euro en de dollar die slechts bestaan bij de gratie dat men voldoende vertrouwen in de overheid heeft en houdt.

Het distributieprobleem van Elektronisch geld

Het distributieprobleem van Elektronisch geld

Als je een nieuwe munt in wilt voeren dan is het natuurlijk belangrijk dat die munt én voldoende draagkracht krijgt onder degenen die hem uit willen gaan geven én onder de bedrijven die de munt als betaling accepteren.

Als je dan ziet dat er slechts 21miljoen e-guldens in omloop gaan komen (iets meer dan eentje per Nederlander) dan zou je een ware run op deze munten verwachten, maar die is sinds de start van de eerste elektronische munt, de Bitcoin, toch nog uitgebleven.

Dit uitblijven van belangstelling is vooral te wijten aan een stukje onbegrip bij de burger. Maar helaas ook bij de media, die de vreemdste verhalen ophangen waaruit eigenlijk alleen maar blijkt dat ze er eveneens bitter weinig van begrepen hebben. Kortom, er moet begrip en draagvlak komen. Maar hoe doe je dat?

Dat het belangrijk was om draagvlak te krijgen begreep ook de overheid bij de invoering van de euro. En dus kreeg iedereen een setje met een voorbeeld van elke munt. Om over de briljante "Ding Flof Bips" campagne nog maar te zwijgen. Zeker deze laatste toonde doeltreffend aan hoe wanhopig ook de overheid was op dat moment.

Maar het marketingconcept van het uitdelen van een setje "gratis geld" is op zich wel aangeslagen bij de groeperingen die een munt als de E-gulden of de Guldencoin in Nederland in willen voeren. Bij beiden is er een welkomstbonus bij het downloaden van een wallet te krijgen.

Daarnaast zijn er initiatieven als wedstrijden, het vieren van een verjaardag van de munt en dergelijke die dienen als een alibi om wat geld weg te geven. Ook het gebruik van zogenaamde geldkranen ofwel Faucets komen we geregeld tegen. Hierbij kan een bezoeker regelmatig wat geld ophalen uit de EFL kraan.

Nu is het gebruik van het begrip "Gratis" in de marketingwereld zeker niet onomstreden. Het werkt voor dingen die daadwerkelijk geen waarde hebben en waar ook niemand voor zou willen betalen. Folders, typisch reclamemateriaal en dergelijke geven geen enkel probleem. Daar is iedereen het wel over eens.

Maar anders ligt het bij diensten en producten waar normaal wel voor betaald moet worden. Dan is gratis plotseling vreemd en verdacht. Het is dan ook de grote vraag over de strategie van het gratis weggeven zal werken of zich juist tegen het elektronische geld zal keren omdat consumenten nu mogelijk de associatie "gratis is waardeloos" gaan leggen. En dat zou jammer zijn.

Kortom, de partijen die ijveren voor de verdere invoering van elektronisch geld in Nederland hebben nog heel wat werk te verrichten op het gebied van hun marketing en distributie. De definitieve invoering zal op die laatste twee punten hangen. Niet op de achterliggende techniek want die is dik in orde.

donderdag 26 maart 2015

Is Elektronisch geld een beleggingsobject?

Is Elektronisch geld een beleggingsobject?Die vraag zal in kringen van "echte beleggers" met hoongelach ontvangen worden. Natuurlijk is elektronisch geld niet geschikt om in te beleggen. Beleggen doe je in echte waarden. Bijvoorbeeld in aandelen of  in staatsobligaties. Die hebben wel een negatieve rente maar ach, wie let daar nu op? Betaal je toch een paar centen bij?

Zo zou je een aantal jaren geleden ook met hoongelach ontvangen zijn als je gezegd had dat binnen korte tijd de enorm goed aangeschreven aandelen ABN, FORTIS, SNS, FOKKER, DAF en nog wat andere typisch Nederlandse bedrijven van de effectenmarkt zouden verdwijnen. Of dat je inderdaad bij staatsobligaties bij moet betalen inplaats van dat je rente vangt?

Het 300 x de waarde van een aandeel Baan betalen was echter in de jaren '90 een vanzelfsprekend iets. Baan ging de Koninklijke olie van de toekomst worden. Dat wist iedereen. En iedereen kon het zien. Nou ja, na enkele jaren als achtbaanaandeel is Baan van de beurs verdwenen voor een paar dubbeltjes. En iedereen zat met de kater. Maar een echte belegger lacht daarom. Die weet dat hij goed zat. Maar de beurs en het aandeel en dergelijke zaten even tegen.

Maar stel nu eens dat elektronische geld WEL doorbreekt? Er gebeuren gekkere dingen op de financiële markten zoals hiervoor al aangegeven. Als bijvoorbeeld e-gulden doorbreekt en geaccepteerd wordt dan kan de koers in korte tijd van €0,005 naar €500 gaan. E-gulden is een schaarse munt. Er gaan er slechts 21 miljoen van komen. En daarmee moet dan de gehele Nederlandse economie betaald worden. De waardes van de e-gulden (en andere elektronische valuta) zullen de pan uitrijzen.

Zou elke spaarder en belegger niet een klein bedrag moeten beleggen of sparen in een dergelijke munt? Inderdaad met een risico maar als het bedrag niet te groot is moet dat kunnen, toch? Op dit moment koopt u voor €20 euro nog 2500 e-gulden. Wat als die inderdaad naar de €500 zouden klimmen? (En  Bitcoin heeft zoals hieronder staat al bewezen dat dat kan!), dan is uw €20 euro na die doorbraak wel één en een kwart miljoen euro waard...


Bitcoin

Het eerste Bitcoin blok is ontstaan op 9 januari 2009 om 02:54:25.  Bitcoin bestaat daarmee inmiddels 6 jaar en zat toen in een vergelijkbare situatie als munten als E-gulden en Guldencoin nu. In februari 2010 werd de eerste pizza besteld en betaald met bitcoin door ene "laszlo" : 2 Pizzas voor 10.000 Bitcoin  Nu noteert de Bitcoin constant zo rond de 200 US-dollar. Dat betekent dat als de pizzabakker zijn bitcoins netjes naast zijn bakoven bewaard heeft dat die nu $2.000.000 waard zouden zijn in zes jaar. Geen slecht rendement.Een staatslot heeft meer risico

Durft u het risico aan om niet mee te doen? Staatsloten zijn duurder! E-gulden heeft bijvoorbeeld een spaarplan waar al met zeer geringe middelen aan deelgenomen kan worden. Werp er eens een blik op zou ik zeggen. Wat heeft u te verliezen? Het bedrag van een treinkaartje Leiden Utrecht retour! En dan is het ook nog maar de vraag of de trein rijdt.

En u kunt natuurlijk ook altijd geld op staatsobligaties gaan toeleggen. Dan hebt u in elk geval de zekerheid dat u dat geld kwijt bent.

Vooroordelen elektronisch geld: Piramidespel

Vooroordelen elektronisch geld: PiramidespelVoor heel veel Nederlanders is alles wat ook maar enigszins afwijkt van hetgeen men dagelijks gewend is een piramidespel. In de jaren '90 waren deze piramidespelen heel bekend. Of in veel gevallen berucht.  Ze hebben sporen van verwoesting achtergelaten in vrienden- en familiekring.

Niet al te slimme personen vielen massaal voor de verleidingen van deze eenvoudige rijkmakers waar je niets voor behoefde te doen. Je kocht een deelname en mocht dan weer andere mensen lid maken die dan bij jou een deelname moesten kopen. En al je voorgangers in de ketting kregen ook nog een bijdrage. Een ideaal systeem op het eerste gezicht. Totdat vervelende mensen het feestje verstoorden door er aan te gaan rekenen. En het al snel bleek dat minimaal de gehele wereldbevolking mee diende te doen als we op het 10e niveau aangeland waren. Hebt u interesse in de berekening, die is [hier] terug te vinden.

Al heel snel konden mensen geen nieuwe klanten meer vinden en stopte het piramidespel. Alleen degenen die er heel vlug bij waren kunnen er iets aan verdiend hebben, verder heeft het iedereen alleen maar geld gekost en lelijke gezichten opgeleverd.

Kortom, de angst voor een piramidespel zit er tot op de dag van vandaan goed in. Al was het maar omdat heel veel mensen de narigheid van nabij hebben meegemaakt.

Vergelijking elektronisch geld met een piramidespel

Bij een piramidespel gokken we op steeds meer deelnemers met geld dat er nog niet is maar dat nog verdiend moet worden door steeds meer nieuwe deelnemers te winnen.

Bij elektronisch geld is de hoeveelheid geld exact bekend en bij transacties ontstaat er geen geld en verdwijnt er geen geld. Het verandert alleen van bezitter. Er is geen sprake van ongecontroleerde groei en er is geen sprake van steeds meer deelnemers zien te vinden die een bijdrage moeten gaan leveren.

Kortom, de vergelijking tussen piramidespelen en elektronisch geld gaat volkomen mank. Iemand die met deze vergelijking aan komt zetten heeft het principe van elektronisch geld op geen enkele manier begrepen. Enige voorlichting aan deze personen zou dus wenselijk zijn maar we lopen het grote risico dat deze mensen er zelfs geen kennis van willen nemen.

woensdag 25 maart 2015

De geldkraan: de rijkmaker uit het sprookje

De geldkraan: de rijkmaker uit het sprookje

Maar nu wel degelijk werkelijkheid!

U kent ze natuurlijk ook nog wel van vroeger. U kent ze uit uw eigen jeugd of uit de verhalen die u uw kinderen of zelfs uw kleinkinderen voorgelezen hebt.
We hebben het dan over de mythische figuren of sprookjesfiguren die ons op verzoek rijk kunnen maken:
 • De kip met de gouden eieren 
 • De geldboom waar elke ochtend nieuwe bankbiljetten aan hangen.
 • De ezel die dukaten poept

De fantasie wordt met de elektronische geldkraan nu snel werkelijkheid

Helaas, deze rijkmakers waren slechts fantasie. Maar waar internet overal wel iets nieuws te bieden heeft is dat ook hier. Want nu is er wel degelijk de geldkraan. Een EFL Kraan. Voor insiders een "faucet" genaamd. En die EFL geldkraan is zeker geen fantasie maar harde realiteit.

Heel handig. U houdt uw portemonnee onder de EFL kraan en er druppelt EFL in. Simpel, nietwaar?

Wel gaat het om een Wallet en het geld dat in de wallet valt is elektronisch geld of zoals velen het graag noemen: cryptogeld. Het gaat om de e-gulden om precies te zijn. Maar dat cryptogeld zal snel meer waard gaan worden en is altijd gemakkelijk om te wisselen in "normale euro's" waar u een broodje kroket van kopen kunt in de snackbar op de hoek.

En het zal niet zolang meer duren voordat u dat broodje kroket direct met elektronisch geld kunt gaan betalen.

Wat u er voor moet doen

Heeft u nog niet zo'n handige online wallet (portemonnee) dan kunt u die [HIER] even downloaden. Want die portemonnee heeft u wel nodig om onder de geldkraan te houden. Het geld moet tenslotte ergens in.

Hebt u de portemonnee in uw bezit? En hebt u een code om geld te ontvangen? Dan let nu niets u meer om wat gratis geld te gaan halen bij de EFL kraan. Het verplicht tot niets. U geeft zelfs uw emailadres aan niemand weg. Nee, echt niet. Waar vind je zoiets nog?


De negatieve aspecten van elektronisch geld

De negatieve aspecten van elektronisch geld

Er zijn in feite maar weinig negatieve kanten aan elektronisch geld te noemen. Wel zit het het in een opbouwfase waardoor er een aantal tijdelijke negatieve ontwikkelingen zijn waar te nemen maar die zullen tzt vanzelf wel verdwijnen.

Het imago is iets van moeilijke techniek die wordt gecommuniceerd in een jargon dat van een andere planeet lijkt te komen. De werking van deze onderliggende techniek is in feite net zo belangrijk als het feit dat een automobilist de exacte scheikundige formules kent van de verbranding van de benzine in zijn autootje als hij gas geeft om een boer op een tractor in te halen. Helemaal niet dus. Maar die lastige techniek is nog steeds iets dat op een enorme wijze de aandacht trekt en in de community's op dit gebied daarmee vanzelf ook de meeste aandacht krijgt.

Deelnemers zijn nogal eens prominent aanwezig in het "anti-van-alles-en-nog-wat" circuit. Niets negatiefs en vooral natuurlijk iets wat iedereen vooral moet doen als hij of zij er zin in heeft maar het geeft wel een wat alternatief sfeertje. Dit bemoeilijkt het serieus nemen van elektronisch geld op een flinke manier. Het is lastig om goede ideeën in een alternatieve setting uit te leggen aan een niet-alternatief publiek. Vraag het een willekeurige bejaarde hippie.

Veel projecten kampen op één of andere manier met technische opstartproblemen of zijn te optimistisch met beloften die men niet of met grote vertraging waar kan maken. Ook die zijn niet bevorderlijk voor de acceptatie.

En een nieuw en moeilijk product dat enige studie vergt om het op waarde te schatten wordt al snel onderwerp van hoon en spot in de media. Deze zoeken natuurlijk vooral oplage en kijkcijfers omdat ze ook leven moeten maar de voorlichting aan de massa is abominabel slecht. Wat trouwens voor de meeste financiële zaken geldt, die veel te populair gemaakt worden. Te moeilijk is niet goed maar teveel simplisme kan een behoorlijk misleidend beeld geven. Het kan nog wel even duren voordat de media hun vooroordeel hebben vervangen door een voor iedereen controleerbaar feitenrelaas.

Maar goed, de meeste van deze punten lijken toch kinderziekten te zijn die beslist opgelost zullen worden als het project een breder draagvlak krijgt.

De positieve eigenschappen van Elektronisch geld

De positieve eigenschappen van elektronisch geld


 • Elektronisch geld is geld dat van één eigenaar is (degene die het verdiend heeft) en blijft.
 • Elektronisch geld wordt dus niet wordt "beheerd" door een bank of een centrale bank.
 • Elektronisch geld is géén schuldpapier zoals bijvoorbeeld de euro of de dollar maar een direct gedeeltelijk eigendom van het onderpand. Vergelijk het met een gouden muntje van vroeger dat wel degelijk gebaseerd was op onderpand. Goud in dit geval.
 • Elektronisch geld is dus gebaseerd op een onderpand met een waarde (het heeft een zogenaamde intrinsieke waarde) in tegenstelling tot schuldpapier dat alleen indirect recht geeft op een onderpand. Want het onderpa nd van de Euro, Dollar etc is, is niet geheel duidelijk. Het is iets van een soort vertrouwen in een overheid die er wel goed voor zal zijn.
 • Met elektronisch geld kan niet gesjoemeld worden door financiële instellingen of een door enkel individu zoals dat met de euro (helaas) wèl kan. Als de ECB bankbiljetten gaat drukken onder politieke druk dan betekent dit dat bestaand spaargeld direct minder waard wordt. Elektronisch geld kan helemaal niet bijgemaakt worden door deze onverantwoordelijke figuren zoals die in de politiek legio te vinden zijn.
 • Banken en andere tussenpersonen spelen dus geen enkele rol in het betalingsverkeer met elektronisch geld en kunnen dus niet verstoren en vooral niet kostenverhogend optreden.
 • Je kunt gewoon elektronisch geld ontvangen als betaling.
 • Je kunt gewoon met elektronisch geld je rekeningen betalen.
 • Je kunt het sparen en er zijn beleggingsvormen in mogelijk
 • In tegenstelling tot Euro's en Dollars zal elektronisch geld vanzelf meer waard worden in plaats dat door inflatie waarde verliest. Inflatie is bij elektronisch geld per definitie onmogelijk
 • Fraude door kwaadwillenden met het onderliggende systeem is nagenoeg onmogelijk.


Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.