Bitcoin jun 2, 2019

Bitcoin jun 2, 2019
Een persoonlijke verwachting van het sentiment van de Bitcoin

vrijdag 31 mei 2019

Cryptogeld en de toren van Babel

Cryptogeld en de ivoren toren van Babel

Een repliek op het stuk van Gerrit Oerlemans op Linkedin. 

Eindelijk eens een inhoudelijk goed stuk over cryptogeld. Vraag aan een doorgewinterde cryptoenthousiast wat hem drijft en je krijgt in het algemeen een enorm betoog met veel woorden waar het woordenboek aan te pas moet komen. Samengevat komt het meestal neer op: "Iedereen is dom, alleen ik begrijp hoe de wereld werkt".

Geen prettig uitgangspunt voor een dialoog die uiteindelijk tot een win-win situatie moet leiden.

Crypto is kennelijk zo lastig dat er een meestal een zwaar betoog nodig is om er iets over te vertellen. Of dat bij de lezer dan wel de luisteraar blijft hangen is echter de grote vraag en de conclusie die deze in de meeste gevallen zal trekken is dat "cryptogeld gewoon veel te ingewikkeld voor hem is".

Een goed voorbeeld is het hierboven genoemde,  op zich uitstekend opgezet en gedocumenteerd verhaal van Gerrit Oerlemans op Linkedin. Gerrit geeft daarin zijn op veel feitenkennis gebaseerde visie op cryptogeld en het opmerkelijke van het betoog is dat je er zowel uit kunt halen dat hij een groot voorstander van  cryptogeld is maar ook dat cryptogeld in de huidige opzet weinig tot geen enkele kans van slagen heeft.

Uitgangspunt van Gerrit is dat cryptogeld zaagt aan de poten van het geldstelsel. Dat kun je zo zien maar voor velen zal het het zagen met een figuurzaagje aan een sequoia van honderd meter hoog zijn. Ofwel, een te verwaarlozen gevaar. En zo stelt de overheid zich dan ook op. Lakoniek, lacherig en negerend. Begrijpelijk.

Dat gebrek aan interesse ligt niet alleen aan de techniek. Cryptogeld is slechts bekend bij een handvol mensen. En onder bekend versta ik dan dat men weet wat men er mee kan.En wel zelf mee kan. Dus niet uitbesteed aan de familie-nerd of het slimme buurjongetje. Die groep is lid geworden vanuit één gedachte namelijk hoe men hier zo snel mogelijk rijk mee kan worden.

Gerrit's stelling dat de motieven van bezitters van cryptogeld voortkomen uit idealisme getuigt daarom van weinig realiteitszin wat misschien door een te grote afstand tot het huidige sarcastische en supercynische Nederland wordt veroorzaakt.

Ongetwijfeld denkt hij er zelf wel zo over en dat is prijzenswaardig. Maar het geeft tegelijkertijd de voornaamste reden waarom de e-Gulden, de munt die Gerrit in Nederland wil introduceren, na ruim vijf jaar nog steeds roerloos in de startblokken staat zonder iets van belang te hebben laten zien. Want wie ziet het nog meer zo? Sterker nog, wie deelt zijn mening?

Behoeftes van mensen komen volgens de leer van de economie voort uit hun problemen. Hoeveel mensen ervaren een probleem met de Euro? Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Ook in de literatuur is het niet echt een onderwerp, tenzij deze uit de hoek van het cryptogeld komt. Het enige probleem dat mensen met geld hebben is dat ze er niet genoeg van hebben.

Het allerbelangrijkste is vertrouwen,  als het op geld aankomt. Financiële zekerheid noemt Gerrit dat. En dat is hét zwakke punt van cryptogeld, want wie of wat moet je dan vertrouwen? Iets abstracts en onzichtbaars als een "community" bestaand uit mensen die niet eens hun eigen naam gebruiken?

Vertegenwoordigd door iemand die beweert toekomstig leider van een niet bestaand land te gaan worden en daarom "dus" betrouwbaar is? En verder niemand die als contactpersoon, aanspreekpunt of wat dan ook op treedt op zelfs op durft te treden? Het is niet vreemd dat de vertrouwensbasis onder bevolking én overheid dus volkomen ontbreekt.

Niemand ervaart een probleem. Dan komt een onbekende met een onbekende achtergrond die een onbekende groepering ter ondersteuning van een onbekende munt vertellen dat je wél een probleem hebt of minimaal hoort te hebben. Wat doe je dan? je loopt door en haalt je schouders op. Meer zit er niet in.

Opmerkelijk in het stuk is het hekelen van het verbannen van elk kritisch geluid. Als er één groepering is waar geen enkele vorm van vrijheid van meningsuiting heerst dan is het de cryptowereld wel waar elke vorm van rationaliteit met de grootste argwaan wordt bekeken en indien mogelijk zo snel mogelijk de nek omgedraaid. Kennelijk is het concept van cryptogeld zo gammel dat het niet bestand is tegen vragen en al helemaal niet tegen kritiek. De vraagsteller moet zo snel mogelijk monddood worden gemaakt.

Nog vreemder is dat de "beheerders van het fiatgeld" in het artikel beschuldigd worden van elitevorming en discriminatie. Terwijl de driemansleiding van de cryptocommunity van "egulden" geen enkele vorm van inspraak toestaat, elk persoonlijk of  face-to-face contact al 5 jaar uit de weg gaat en iedereen met oprechte interesse buiten de deur houdt. Over elitevorming gesproken. Een bizar uitgangspunt. Omdat alle kennis slechts aan een zeer kleine groep wordt voorbehouden is een klacht van discriminatie eveneens buitengewoon vreemd. De cryptowereld is bij uitstek de wereld waar discriminatie op basis van kennis welig tiert. Overigens ook een reden voor velen om er niet (meer) bij te willen horen.

Het stuk van Gerrit Oerlemans is op zich een verademing in de vele onzin die normaal gesproken over cryptogeld wordt geschreven. Het is alleen geschreven vanuit een veel te hoge ivoren toren. Een toren van Babel, gebouwd en in stand gehouden door een zelfbenoemd groepje dat zichzelf oneindig ver verheven boven de volgens hen oerdomme mensheid stelt. En dat is jammer. Want dat maakt dit stuk dat prima als uitgangspunt voor een gezonde discussie zou kunnen dienen bij voorbaat verdacht, onnodig ongeloofwaardig en daarmee ook niet meer lezenswaardig.

En dat is jammer en onnodig. Het stuk verdient veel beter. De schrijver ook. Mensen als Gerrit zouden het verstarde maatschappelijke landschap los kunnen schudden.

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.